Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Najlepsi absolwenci nagrodzeni

Władze powiatu po raz kolejny nagrodziły najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku byli to: Norbert Sikorski z I LO w Starachowicach, Aleksander Szczepański z II LO w Starachowicach, Antonina Jasztal z III LO w Starachowicach, Katarzyna Kozieł z ZSZ nr 1 w Starachowicach, Adrian Grzelka z ZSZ nr 2 w Starachowicach i Patrycja Mazur z ZSZ nr 3 w Starachowicach. Podziękowania i gratulacje odebrali także rodzice i wychowawcy.

Uroczyste spotkanie, na którym nagrodzono szóstkę najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Starachowicki, odbyło się 11 września na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach. W tym elitarnym gronie znaleźli się w tym roku: Norbert Sikorski z I LO w Starachowicach, Aleksander Szczepański z II LO w Starachowicach, Antonina Jasztal z III LO w Starachowicach, Katarzyna Kozieł z ZSZ nr 1 w Starachowicach (nie była obecna podczas uroczystości), Adrian Grzelka z ZSZ nr 2 w Starachowicach i Patrycja Mazur z ZSZ nr 3 w Starachowicach.

Doskonałych osiągnięć gratulowała uczniom starosta Danuta Krępa, która chwaliła też ich dojrzałość.

- Kiedy wasi rówieśnicy wykorzystywali swój wolny czas na przyjemności, wy wykorzystywaliście go na naukę. Dziś wiecie, że było warto. Macie dobrą podstawę aby sięgać po jeszcze większe sukcesy. Wasza wiedza oraz umiejętności to są wartości ponadczasowe, które nie ulegają zniszczeniu, jak rzeczy materialne. Życzę wam, abyście dalej się rozwijali, realizowali swoje marzenia i osiągali sukcesy. Jestem przekonana, że tak właśnie będzie – mówiła starosta, która przy tej okazji podziękowała także rodzicom i wychowawcom za mądre prowadzenie ich dzieci i uczniów. Bo każdy w tym wieku potrzebuje dobrego przewodnika, który poprowadzi go mądrą drogą,  w życiu. Gratuluje wam waszych dzieci i wychowanków, dziękując wam za to wszystko co dla nich zrobiliście. Dyplomy wraz z nagrodami starosta wręczyła uczniom wspólnie z wicestarostą Markiem Pawłowskim.


Własne nagrody wręczyli także prymusom: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Andrzejewski, który występował w imieniu posła Krzysztofa Lipca,

a także Kluby Radnych działające w Radzie Powiatu, tj. Klub Radnych PiS, reprezentowany przez starostę Danutę Krępę,

Klub Radnych Razem dla Mieszkańców, reprezentowany przez: przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Margulę oraz radnego Andrzeja Matynię,

Klub Radnych PSL, reprezentowany przez radną Aldonę Adamczyk oraz radnego Jerzego Sachuczego,

a także radny Cezary Berak, występujący we własnym imieniu.  

Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali również rodzice i wychowawcy absolwentów.

 

W gronie rodziców odebrali je: Renata Staszałek-Sikorska i Piotr Sikorski, Beata i Tadeusz Szczepańscy, Iwona i Piotr Jasztalowie, Grażyna i Mirosław Koziełowie, Justyna i Andrzej Grzelkowie, Teresa i Zdzisław Mazurowie.Dziękowano też wychowawcom: Przemysławowi Wolszczakowi, Izabeli Gębarskiej, Małgorzacie Dębickiej, Renaci Rychlik, Teresie Sowie i Ewie Wojciechowskiej.

Teatralno–muzyczny upominek dla uczniów przygotowali wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach, co było bardzo miłym akcentem na koniec.
***
Nasi tegoroczni prymusi

             Norbert Sikorski
- absolwent klasy matematyczno-fizycznej I LO w Starachowicach – maturę zdał na poziomie 97,60%, osiągając średnią na koniec szkoły 5,76. Dał się poznać jako osoba wzorowo wypełniająca obowiązki, z wiedzą wykraczającą poza program nauki i o wysokiej kulturze osobistej. Reprezentował szkołę w wielu konkursach i olimpiadach, aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz szkoły, klasy i miasta. Jest Stypendystą Prezesa Rady Ministrów, laureatem VIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” i finalistą XXVII Olimpiady F ilozoficznej.

      Aleksander Szczepański
- absolwent II LO w Starachowicach - osiągnął najwyższy spośród wszystkich absolwentów 2017r. wynik matury z przedmiotów obowiązkowych - 94%, a jego średnia na koniec szkoły to 5,12.  W roku szkolnym 2016/2017 uplasował się w ścisłej czołówce laureatów  XXI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajął 8. miejsce w kraju, zdobywając tym samym indeks na tę uczelnię. Osiągał też liczne sukcesy sportowe. W trakcie nauki zdobył dwa certyfikaty językowe: z języka angielskiego i niemieckiego oraz patent żeglarski. Czynnie trenuje tenis, narciarstwo, kolarstwo, żeglarstwo i turystykę górską. Lubi dobrą książkę. Swoją przyszłość wiąże z informatyką, od października będzie studentem informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki krakowskiej Alma Mater. 

            Antonina Jasztal

- najlepsza absolwentka III LO w Starachowicach -  uzyskała średnią ocen na koniec szkoły  – 5,05, wzorowe zachowanie, a jej wynik z matury to 92%. Obdarzona  niezwykłą wrażliwością, chętnie uczestniczyła w konkursach plastycznych. Cechuje ją duże wyczucie słowa, umiejętność wnioskowania, argumentowania i formowania głębokich myśli. Odznacza się skromnością i pracowitością. Mimo trudności potrafiła osiągnąć wytyczone cele. Najtrafniej do jej osobowości pasuje określenie: "Wielki talent idzie w parze z wielką siłą woli".


Katarzyna Kozieł - absolwentka Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w zawodzie technik ekonomista z innowacją  pedagogiczną  „Celnik – agent celny” – Szkołę ukończyła ze średnią ocen - 5,0, a maturę zakończyła wynikiem - 76,60% . Uczestniczka Olimpiady Ekonomicznej, Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej i Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN. Interesuje się militariami, sportem, lubi czytać książki. Od października rozpoczyna naukę na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierunek - bezpieczeństwo wewnętrzne. Swoją przyszłość wiąże z pracą w policji.

              Adrian Grzelka
– absolwent Technikum nr 2 w Starachowicach ,technik mechatronik - ukończył szkołę ze średnią ocen: ponad 4,8 w klasie czwartej oraz 4,5 w całym cyklu. Ponadto uzyskał bardzo dobre wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Łącznie w trzech kwalifikacjach zdobył 74% z egzaminów teoretycznych i 96% z egzaminów praktycznych. Maturę napisał na poziomie 91,40%. Uczestnik konkursu „Kreatywna Szkoła” i Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO – TECH EXPO 2016 w Kielcach. Stypendysta, a obecnie pracownik LSC Communikation. Ma szerokie zainteresowania, ale jego pasją jest programowanie, informatyka, automatyka i robotyka. Od października będzie studentem AGH w Krakowie.

              Patrycja Mazur
- absolwentka ZSZ nr 3 w zawodzie kucharz – szkołę w zawodzie kucharz ukończyła ze średnią ocen 5,54, a na egzaminie w kwalifikacji uzyskała 96% z części praktycznej i 83% z części teoretycznej. Była wielokrotnie nagradzana, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Sprawny w Zawodzie, Bezpieczny w Pracy czy  Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej Bliżej Europy. Jest trzykrotną laureatką organizowanego na szczeblu wojewódzkim konkursu Amatorskiej Twórczości Artystycznej . Ponadto zdobyła I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej Kocham Moją Ojczyznę. Udzielała się również w grupie artystycznej „Kameleon”.
 

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Herb Powiatu Starachowickiego składa się z zaokrąglonej od podstawy renesansowej tarczy, na której w błękitnym polu znajdują się trzy złote korony odchylone do tyłu, w ustawieniu 2:1, ozdobione drogimi kamieniami, między którymi od głowicy (u góry), znajduje się podwójny złoty krzyż, z krótszym wyższym ramieniem. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS