Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

WOT w byłym starostwie?

Budynek po Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Starachowicach został wstępnie zakwalifikowany do dyslokacji jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Starachowicach. Informację tej treści przekazał staroście kpt. Piotr Rokita z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach.

Przypomnijmy, że o taką możliwość ubiegało się kilka obiektów w mieście. Władze powiatu zaproponowały dwie ewentualne lokalizacje dla jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej – budynek dawnego szpitala oraz byłą siedzibę Starostwa Powiatowego przy ulicy Mrozowskiego w Starachowicach, w której mieściła się również Wojskowa Komenda Uzupełnień. Oba były zresztą wizytowane przez przedstawicieli właściwych służb. Z własnymi propozycjami wyszło też miasto, które proponowało budynek po jednym z gimnazjów. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) stanowić mają faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, czyli uzupełnienie obronnego potencjału naszego kraju.
Wśród zadań stawianych przed żołnierzami OT są m.in.: prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu), ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ale także ochrona przed skutkami destabilizacji i dezinformacji czy skutkami ataków w cyberprzestrzeni, współpraca z wojewodami i organami samorządu terytorialnego (źródło: www.mon.gov.pl). Z informacji, jaka nadeszła 31 lipca br. z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach wynika, że budynek po WKU w Starachowicach został wstępnie zakwalifikowany do dyslokacji jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w naszym powiecie. Czekamy na dalsze informacje w tej sprawie.

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Powiat starachowicki tętni bogatym, różnorodnym życiem kulturalnym. Liczne placówki kulturalne z wielkim zapałem realizują swą szeroką działalność dbając o to, by trafić do jak najszerszego odbiorcy. Każdy mieszkaniec powiatu ma szansę uczestniczyć w życiu kulturalnym. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS