Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Coraz bliżej rozbudowy dostępowych sieci szerokopasmowych

Tematowi rozbudowy dostępowych sieci szerokopasmowych w ramach drugiego konkursu POPC Działanie 1.1. służyło poniedziałkowe spotkanie w Starostwie Powiatowym w Starachowicach z udziałem Andrzeja Sztokfisza, zastępcy dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz przedstawicielki firmy Nokia. Miało ono na celu zainteresowanie społeczeństwa możliwością przyłączenia się do szerokopasmowej sieci, jaką będzie budować niebawem Nokia, ale także zmobilizowaniu lokalnych operatorów do ujawnienia swych sieci.

Podczas spotkania omówione zostały wyniki drugiego konkursu POPC działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej – największego w historii naboru na dofinansowanie z funduszy unijnych infrastruktury telekomunikacyjnej (https://cppc.gov.pl/zakonczenie-oceny-wnioskow-w-ii-konkursie-dla-dzialania-1-1-popc/). Przy okazji przypomniano też założenia dotyczące rozbudowy dostępowych sieci szerokopasmowych w ramach tego konkursu. Projekty, na terenie województwa świętokrzyskiego, będą mogły objąć 183 135 tzw. „białych” punktów adresowych, tj. posesji, które aktualnie nie mają możliwości dostępu do Internetu o przepływności 30 Mb/s. Do 615 placówek oświatowych mają być dostarczone łącza o przepustowości co najmniej 100 mb/s. Maksymalna kwota dofinansowania przeznaczona na realizację tych inwestycji  to około 160 mln. zł. Konkursy będą ogłoszone dla 4 obszarów inwestycyjnych obejmujących różne powiaty, w tym również nasz. Za wykonanie sieci odpowiadać ma firma Nokia. Ma na to 36 miesięcy od chwili podpisania umowy. To, co w tej chwili najbardziej istotne, to właściwie określić wspomniane „białe” punkty, a żeby to zrobić potrzebne są informacje od operatorów lokalnych dotyczące umiejscowienia ich sieci. Trzeba zainteresować też społeczeństwo możliwością przyłączenia się do mającej powstać niebawem sieci. I temu właśnie służyło poniedziałkowe spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i firmy Nokia. Niestety spotkało się ono z małym zainteresowaniem gmin. Uczestniczył w nim tylko reprezentant Gminy Mirzec. Obecni byli za to przedstawiciele Powiatu – wicestarosta Marek Pawłowski, któremu towarzyszyli pracownicy Zespołu ds. Rozwoju Powiatu i informatyk Starostwa Powiatowego.
kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Starachowice usytuowane są na styku trzech jednostek geograficznych: Wzgórz Koneckich, Przedgórza Iłżeckiego oraz Wyżyny Opatowskiej. Rzeka Kamienna stanowi dla nich naturalną granicę. Miasto położone jest w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Krakowem (ok. 170 km). Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS