Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego w Tarczku

W niedzielę 12 maja br. Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Wzorek i Starosta Starachowicki - Andrzej Matynia uczestniczyli w uroczystości upamiętnienia powstańców z 1863 i 1864 roku. Uroczystości zorganizowane w Tarczku w Gminie Pawłów rozpoczęła msza święta w intencji powstańców styczniowych odprawiona w kościele pw. św. Idziego.

Sprawowali ją ks. kanonik Jacek Kopeć - Dyrektor Szkoły Katolickiej w Kielcach, ks. kanonik Marek Tazbir - proboszcz parafii Krajków, ks. Marek Wieczorek - wikariusz z parafii Krajno oraz ks. Zbigniew Kądziela - proboszcz parafii Tarczek. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Gminna Orkiestra Dęta z Brodów pod batutą Wójta Gminy Brody Andrzeja Przygody, chór Zespołu Szkół w Szerzawach prowadzony przez Joannę Migałę oraz organistka Magdalena Milanowska. Druga część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym, gdzie w zbiorowej mogile spoczywa 16 powstańców Powstania Styczniowego. Dziewięciu poległo w potyczce, która rozegrała się 29 października 1863 roku. Siedmiu zginęło w bitwie w dniu 14 kwietnia 1864 roku. Nieopodal zbiorowej mogiły znajdziemy nagrobek Pawła Kozioła - zasłużonego powstańca styczniowego, który samo powstanie przeżył, ale jego ostatnią wolą było spocząć obok kolegów z powstania.

Z inicjatywą organizacji obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego wystąpili do Wójta Gminy Pawłów Ignacego Gierady dwaj mieszkańcy Tarczka – Kazimierz Sitek (były radny Rady Gminy w Pawłowie) oraz Kazimierz Milanowski (emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w Szerzawach). Pomysł znalazł poparcie u włodarza gminy i jesienią ubiegłego roku zawiązał się Społeczny Komitet Upamiętnienia Ofiar Powstania Styczniowego w Tarczku.  Głównym celem, który postawił sobie Komitet, było wykonanie pomnika w miejscu zbiorowej mogiły powstańców. Uporządkowany został mocno zaniedbany teren mogiły i wstawione zostały w tym miejscu dwa solidne głazy. Wykonana została również pamiątkowa tablica oraz krzyż.

W przygotowania do samej uroczystości aktywnie włączyli się: Alicja Imiołek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Czesław Rybka - Radny Rady Gminy w Pawłowie, instruktor GOKSiR, Mieczysław Saramak - Radny Rady Gminy w Pawłowie, Bogusław Rafało - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pawłowie wraz pracownikami interwencyjnymi, Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Aurelia Piwko - Dyrektor Zespołu Szkół w Szerzawach, ks. Zbigniew Kądziela - proboszcz parafii Tarczek oraz Piotr Maj - inspektor Urzędu Gminy w Pawłowie.

Uroczystość na cmentarzu poprzedziło wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pawłów Ignacy Gierada, który przywitał przybyłych gości. W uroczystości poza przedstawicielami władz Powiatu Starachowickiego udział wzięli też: Janusz Skibiński – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,Marek Wojtas – sekretarz Urzędu Gminy w Pawłowie, Radny Powiatu w Starachowicach, księża: Jacek Kopeć, Marek Tazbir, Marek Wieczorek, Zbigniew Kądziela, Andrzej Przygoda – Wójt Gminy Brody, Jerzy Stąporek – Przewodniczący Rady Gminy w Brodach, Radni Rady Gminy w Pawłowie na czele z Przewodniczącym Henrykiem Więcławem, przedstawiciele gminnych służb mundurowych: Henryk Cioroch i Ryszard Kępiński, członkowie Społecznego Komitetu Upamiętnienia Powstania Styczniowego: Kazimierz Sitek i Kazimierz Milanowski, wnuk i prawnuk powstańca styczniowego Pawła Kozioła – spoczywającego na cmentarzu w Tarczku, dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież, Związek Strzelecki "Strzelec" ze Starachowic oraz Gminna Orkiestra Dęta z Brodów.

Alicja Imiołek - Dyrektor GOKSiR w Pawłowie oraz Monika Skrzeczyna - Kierownik GOPS Pawłów odczytały listy patronackie. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Bronisław Komorowski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Piechociński - wicepremier, Minister Gospodarki, Bożentyna Pałka – Koruba – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na mogile powstańców. Dokonali go: Kazimierz Sitek, Starosta Starachowicki – Andrzej Matynia oraz dr Piotr Ziółkowski – prawnuk powstańca styczniowego Pawła Kozioła. Następnie głos zabrał emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w Szerzawach Kazimierz Milanowski, który specjalnie na ta uroczystość przygotował referat obrazujący przebieg powstania styczniowego na terenie Tarczka i okolicznych miejscowości.

Grupa Strzelecka "Strzelec" uczciła pamięć poległych, walczących o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, odczytując apel poległych. Uroczystości zakończył, krótki koncert pieśni patriotycznej przygotowany przez Bogusława Sitka – instruktora GOKSiR oraz Halinę Bernacką – sołtysa Tarczka Górnego. Wystąpił także zespół folklorystyczny "Jodełki" ze Śniadki.

Tekst: źródło www.gmina-pawlow.pl

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Powiat starachowicki tętni bogatym, różnorodnym życiem kulturalnym. Liczne placówki kulturalne z wielkim zapałem realizują swą szeroką działalność dbając o to, by trafić do jak najszerszego odbiorcy. Każdy mieszkaniec powiatu ma szansę uczestniczyć w życiu kulturalnym. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS