Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie wtórnika

DOWODU REJESTRACYJNEGO/ TABLICY REJESTRACYJNEJ

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - (parter)

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

stanowiska 1,2,3,4,7,8

Tel.: 41 276-09-33 lub 41 276-09-39

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej

stanowiska 5,6.

Tel.: 41 276-09-04

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • Osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg);
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w załączeniu);
 • korespondencyjnie (wysyłając zawiadomienie na adres Starostwa Powiatowego);

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek właściciela pojazdu o wydanie wtórnika (KD-R_R2);
 • Dowód rejestracyjny ( w przypadku zniszczonego dowodu - przedstawienie dowodu rejestracyjnego z aktualnym badaniem technicznym pojazdu);
 • Oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej, składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego/ karty pojazdu/ tablic rejestracyjnych lub zniszczeniu dotychczasowych;
 • Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
 • Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał);

 

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego przed zarejestrowaniem pojazdu, jeżeli pojazd był już zarejestrowany w Polsce należy dołączyć również zaświadczenie wydane przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie. 


W przypadku utraty lub zniszczenia jednej tablicy do odbioru wtórnika oprócz w/w dokumentów należy dostarczyć drugą tablicę celem jej zalegalizowania. Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych możliwe jest tylko w przypadku posiadania tablic rejestracyjnych o wyróżniku rozpoczynającym się od „TST”.

OPŁATY

 

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu  (na parterze), lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 

 • 72,50 zł – z wydanym pozwoleniem czasowym
 • 54 zł – bez wydanego pozwolenia czasowego
WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY REJESTRACYJNEJ

SAMOCHODOWEJ 

 • 40,00 zł – opłata przy wydaniu 1 tablicy rejestracyjnej
 • 80,00 zł – opłata przy wydaniu 2 tablic rejestracyjnych
 • 12,50 zł – opłata za wydanie znaków legalizacyjnych

MOTOROWEJ

 • 30,00 zł – opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
 • 12,50 zł – opłata za wydanie znaku legalizacyjnego

MOTOCYKLOWEJ NA CIĄGNIK ORAZ NA PRZYCZEPĘ

 • 40,00 zł – opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
 • 12,50 zł – opłata za wydanie znaku legalizacyjnego
 

Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)


17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)