Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
piątek, 22 maja 2020 14:51

Starostwo Powiatowe w Starachowicach nie zmienia zasad swojego dotychczasowego funkcjonowania. Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się po uprzednim umówieniu się telefonicznie, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych rygorów sanitarnych. Od 23 maja br. odwieszone zostają wszelkie terminy, które uległy wstrzymaniu lub zawieszeniu na skutek ustawy z dnia 2 marca 2020 r. wprowadzonej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Urząd zobligowany jest do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Dlatego do budynku starostwa wpuszczane są pojedynczo osoby, które wcześniej umówiły się na wizytę. Zapewniony jest dla nich płyn do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek przez interesantów. Obsługa odbywa się na parterze, przy okienku kancelarii ogólnej, gdzie schodzą pracownicy merytoryczni z poszczególnych wydziałów (w zależności od sprawy). W chwili obsługiwania w pomieszczeniu  może przebywać tylko jeden interesant.

Wydawanie dowodów i odbiór wtórników tablic rejestracyjnych odbywa się przez boczne wejście do Wydziału Komunikacji i Dróg - od strony pogotowia, także po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań, uporządkowana została kolejność zgłoszeń, a pracownicy mają możliwość wcześniejszego przygotowania materiałów. Jak dotąd wszyscy zapisani interesanci, mimo trwającej epidemii zostali obsłużeni, a liczba obsługiwanych przez Wydział Komunikacji i Dróg jest zbliżona do liczby obsługiwanych w okresie poza epidemią.

Od 23 maja br. odwieszone zostają wszelkie terminy, które uległy wstrzymaniu lub zawieszeniu na skutek ustawy z dnia 2 marca 2020 r. wprowadzonej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W praktyce oznacza to, że terminy wszystkich spraw prowadzonych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Starachowicach, które uległy zawieszeniu, z dniem 23 maja br. biegną dalej, a nierozpoczęte rozpoczynają swój bieg.

Nowością jest również rozszerzenie dotychczasowego zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawny związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Uproszczone zostają też procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.