Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
piątek, 22 maja 2020 14:49

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców powiatu w sprawie dostępu do  świadczeń medycznych wykonywanych do 15 marca 2020 r. przez PZOZ w Starachowicach, Zarząd Powiatu wyjaśnia iż, zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020r. placówka została przeprofilowana w jednoimienny szpital zakaźny dla pacjentów zainfekowanych wirusem SARS-COV-2 z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zarząd od początku dostrzegał zagrożenia  związane z ograniczeniem  dostępu  mieszkańców powiatu  do świadczeń opieki zdrowotnej. W tej sprawie  kierował pisma do Ministra Zdrowia, i Wojewody Świętokrzyskiego.  Do dnia dzisiejszego pozostały one bez odpowiedzi.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, PZOZ w ramach swoich ograniczonych możliwości,  zorganizował teleporady dla pacjentów kontynuujących leczenie w zakresie poradni specjalistycznych: endokrynologicznej, neurologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej i leczenia osteoporozy. Ponadto w szpitalu udzielane są świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień (leczenie metadonem).
Zarząd Powiatu, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców powiatu starachowickiego (nie tylko osób zarażonych wirusem SARS-COV-2) wystosował do Wojewody Świętokrzyskiego kolejne pismo w sprawie zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu starachowickiego, wyrażając swoje zaniepokojenie obecną sytuacją.
Wszyscy mamy świadomość, że Powiat nie jest w stanie zorganizować drugiego wielospecjalistycznego szpitala dla pacjentów chorych na inne schorzenia niż COVID-19, a transport chorych, wymagających pilnej pomocy medycznej (np. z problemami kardiologicznymi, neurologicznymi, czy urazami powypadkowymi) - do odległych placówek ochrony zdrowia w istotny zmniejsza szanse na uratowanie ich zdrowia lub  życia.