Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
środa, 22 kwietnia 2020 10:49

Na terenie powiatu starachowickiego nie stwierdzono jak dotąd ani jednego przypadku koronawirusa. Na dzień dzisiejszy jedna zdrowa osoba przebywa w kwarantannie domowej (do soboty włącznie) a dozorem epidemiologicznym Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach objętych jest dwadzieścia osób. Są to osoby zdrowe, u których nie wystąpiły objawy choroby, ale które potencjalnie mogły mieć styczność z osobami przebywającymi na terenach zagrożonych koronawirusem.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewodą Świętokrzyskim a sytuację epidemiologiczną na terenie naszego powiatu monitoruje na bieżąco Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Aktualnie przygotowywane są miejsca na wypadek konieczności zorganizowania kwarantanny dla osób zdrowych, które mogłyby być potencjalnie zagrożone zakażeniem koronawirusem. Obecnie takich osób w naszym powiecie nie ma. 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek oświaty na terenie całej Polski, od 12 do 25 marca br. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze we wszystkich szkołach, placówkach oświaty oraz kultury na terenie powiatu starachowickiego, z wyjątkiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach.

Oznacza to także zawieszenie w tym czasie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie dla zwiedzających Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni. Tym samym nie odbędzie 22 marca br. uroczysta gala wręczenia Honorowej Nagrody Gospodarczej pn. „Żelazny Pierścień” połączona z Koncertem Fortepianowym w ramach 24. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

Apelujemy do mieszkańców powiatu o zachowanie spokoju, odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, tj. częstym myciu rąk wodą z mydłem (ew. płynami/żelami na bazie alkoholu), stosowaniu zasad ochrony podczas kichania i kaszlu zakrywając usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, zachowaniu bezpiecznej odległości (co najmniej 1-1,5 m od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę), a także unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

Przypominamy o uruchomieniu  całodobowej infolinii - 800-190-590 – gdzie można uzyskać wszelkie informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Osoby, które wróciły właśnie z zagranicy i przebywały na terytoriach zagrożonych koronawirusem, proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Starachowicach, pod nr tel. 41 274 62 67 wewn. 42, a także czynnym całodobowo - 603 861 010.