Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
poniedziałek, 24 sierpnia 2020 19:45

* W szpitalu przebywa obecnie 115 pacjentów z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym:

- 17 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w tzw. strefie COVID-owej,
_ 2 osoby w tzw. strefie buforowej oczekują na wynik.
* Liczba osób z terenu powiatu starachowickiego z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem od początku trwania epidemii: 368.
* Liczba osób poddanych kwarantannie w powiecie starachowickim: 60.
* Od początku trwania epidemii do dnia dzisiejszego w powiecie starachowickim otrzymano 5817 wyników zleconych testów.

Liczba zgonów stwierdzonych w szpitalu w Starachowicach: 51 (w tym 19 osób z powiatu starachowickiego).
Liczba zgonów mieszkańców powiatu starachowickiego w innym powiecie: 1.
Łączna liczba ozdrowień wśród mieszkańców powiatu starachowickiego: 326.

***

86 laptopów, 6 tabletów i 6 oprogramowań dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych trafiło do dzieci z rodzin zastępczych i powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w związku z potrzebą zdalnego kształcenia. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa. W ramach pozyskanych funduszy Powiat zakupi również 4 tys. maseczek, 20 tys. rękawiczek i 400 płynów dezynfekcyjnych. Wsparciem objętych zostanie 110 podmiotów pieczy zastępczej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, rodzinne domy dziecka i placówka opiekuńczo – wychowawcza) – wszystkie, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.