Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
środa, 22 kwietnia 2020 11:11

13 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli służb, inspekcji i straży, włodarzy gmin w naszym powiecie oraz dyrekcji starachowickiego szpitala, który na podstawie polecenia Wojewody Świętokrzyskiego, zostanie przeprofilowany w szpital zakaźny dla pacjentów zainfekowanych koronawirusem. Z informacji uzyskanych od dyrekcji wynika, że do naszego szpitala mają być kierowani od 16 marca br. wyłącznie pacjenci, u których stwierdzono koronawirusa. Diagnozowanie potencjalnych zakażonych odbywać się będzie w innych szpitalach.

  • Pacjenci w stanie zagrożenia życia (udary, zawały, zatrucia, osoby po wypadkach drogowych), przywożeni przez pogotowie będą przyjmowani w szpitalu, a następnie po ustabilizowaniu ich stanu kierowani do innych szpitali.
  • Przychodnie oraz poradnie specjalistyczne będą nadal działały.
  • Apteka ogólnodostępna będzie nadal działała.
  • Nocna i świąteczna opieka medyczna będzie świadczona w budynku poradni.
  • Wejście główne do budynku przychodni będzie zamknięte. Pacjenci będą korzystać z wejścia bocznego, od strony ul. Batalionów Chłopskich (tak jak do poradni stomatologicznej).
  • Pacjenci do dializ będą przekazywani i rozdzielani do innych placówek m.in. w Ostrowcu Świętokrzyskim i Skarżysku –Kamiennej.
  • Obszar objęty szczególną ochroną ograniczony będzie do terenu zajmowanego przez szpital.

Reorganizacja pracy starostwa i powiatowych instytucji

 

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem podjęta została decyzja dotycząca reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Starachowicach na czas epidemii.

Od 16 marca br. do odwołania Starostwo Powiatowe w Starachowicach będzie nieczynne dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami będzie możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny wizyty. Nieczynna będzie  Kancelaria Ogólna. Do budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach wpuszczani będą jedynie pracownicy. Placówka zajmująca się ubezpieczeniami będzie nieczynna.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą świadczyły usługi tylko za pomocą środków komunikacji na odległość.

Zakończona została także Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Starachowickiego w 2020. Wszystkie wezwania wydane do stawiennictwa w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.  tracą więc ważność.  

Swoją lokalizację musiały zmienić: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, które będzie się teraz mieści przy ulicy Złotej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który został przeniesiony do budynku po III LO, przy ul. Glinianej. Jednocześnie informuję, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie przyjmuje wniosków w sprawach należących do jego właściwości. Odwołuje się również posiedzenia zespołów orzekających

Do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze we wszystkich szkołach, placówkach oświaty oraz kultury na terenie powiatu starachowickiego, z wyjątkiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starachowicach. Pracownicy poradni przyjmują tylko najpilniejsze przypadki dzieci i młodzieży, wymagające podjęcia interwencji, kontynuowania terapii, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach z powodu decyzji rodziców o nieposyłaniu dzieci na zajęcia, ograniczył swoją działalność do zapewnienia opieki w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

Swoje zajęcia zawiesiły również do 25 marca br.:  warsztaty terapii zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach.

Z kolei Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie ograniczył funkcjonowanie do niezbędnego minimum.

W domach pomocy społecznej, zgodnie z poleceniem wojewody, wstrzymane zostały do odwołania odwiedziny pensjonariuszy.