13°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1013 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
25 °C 25 °C 21 °C 13 °C 15 °C
13 °C 14 °C 13 °C 8 °C 7 °C
Starostwo Powiatowe w Starachowicach działa na podstawie następujących aktów prawnych:
  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym : (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa ( Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późniejszymi zmianami ).
  3. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 99, poz. 631 ).
  4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami).
  5. Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami).
  6. Statutu Powiatu Starachowickiego - uchwała Nr IV/10/98 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 grudnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).
  7. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Regulamin Organizacyjny Starostwa jest dokumentem, który określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz zakresy spraw załatwianych przez komórki organizacyjne Starostwa. Najnowszą jego wersję znaleźć można pod adresem: www.spstarachowice.bip.doc.pl

Starosta Powiatu
Piotr Babicki tel. /41/
276-09-00
Wicestarosta Powiatu
Dariusz Dąbrowski tel. /41/
276-09-00
Zarząd Powiatu
Piotr Babicki tel. /41/
276-09-00
Dariusz Dąbrowski tel. /41/
276-09-00
Jerzy Materek tel. /41/
276-09-00
Robert Sowula tel. /41/
276-09-00
Ryszard Nowak  
Skarbnik Powiatu
Magdalena Zawadzka tel. /41/
276-09-14
Sekretarz Powiatu
Marlena Kostrzewa tel. /41/
276-09-18
Rzecznik Prasowy Zarządu Powiatu
Anna Ciesielska tel. /41/
276-09-15
Rada Powiatu w Starachowicach VI kadencji (2018-2023)
Przewodnicząca Rady Powiatu
Bożena Wrona tel. /41/
276-09-37
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jan Pocheć
Izabela Wrona
Radni

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan.