Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
środa, 15 marca 2023 09:19

Wydarzenie organizowane jest w ramach projekt własnego województwa świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w związku z napływem uchodźców z terenu objętej wojną Ukrainy./Захід організовано в рамках власного проекту Свєнтокшиського воєводства "Свєнтокшиське для України" реалізується в рамках регіональної оперативної програми Свєнтокшиського воєводства на 2014-2020 роки, що співфінансується Європейським Соціальним Фондом реалізується у зв'язку з напливом біженців з охопленої війною України.

Organizator II Regionalnych Targów Pracy ,,POLSKA-UKRAINA”: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Współorganizator: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Data i miejsce: 4 kwietnia 2023 rok, godz. 11:00-15:00,  budynek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, ul. Szkolna 10

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzeby cudzoziemców (szczególnie uchodźców z Ukrainy) oraz polskich pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem.

Celem Targów będzie zainicjowanie bezpośrednich kontaktów polskich pracodawców z cudzoziemcami poprzez organizację stoisk z ofertami pracy oraz punktów informacyjnych.

W ramach przedsięwzięcia przewidziane są:

 • stoiska pracodawców z ofertami pracy i szkoleń
 • warsztaty z zakresu metod poszukiwania pracy
 • strefa doradcza - porady doradcy zawodowego
 • wsparcie psychologiczne i prawne w zakresie zatrudnienia
 • stoiska informacyjne na temat uzyskania pomocy finansowej, rzeczowej oferowanej przez różne podmioty/ instytucje
 • bezpłatny parking

Rekrutacja:

 • Regionalne Targi Pracy – wstęp wolny!!!
 • Warsztaty z zakresu metod poszukiwania pracy  – liczba miejsc ograniczona!!!

Jesteś zainteresowana/y udziałem? Skontaktuj się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach:

tel. 41 36 41 638; 41 36 41 610; 41 36 41 611

e-mail: [email protected];

messenger: https://www.facebook.com/wupkielce

Організатор ІІ Регіонального Ярмарку Вакансій «ПОЛЬША-УКРАЇНА»: Воєводський Центр Зайнятості в Кельце

Співорганізатор: Районний Центр Зайнятості  в Стараховіцах

Партнери: Районне Староство в Стараховіцах

Дата і місце: 4 квітня 2023 року, з 11:00 до 15: 00, будівля Комплексу Професійних Шкіл №3 у Стараховіцах вул.Шкільна 10

Ця ініціатива відповідає потребам іноземців (особливо біженців з України) та польським роботодавцям зацікавлених в їх працевлаштуванні.

Метою ярмарку буде започаткування прямих контактів між польськими роботодавцями та іноземцями шляхом організації стендів із пропозиціями роботи та інформаційних пунктів.

В рамках проекту передбачені:

 • стенди роботодавців з вакансіями та навчанням
 • семінар з методів пошуку роботи
 • консультативна зона - поради професійного консультанта
 • психологічна та юридична підтримка у сфері зайнятості
 • інформаційні стенди щодо отримання фінансової та матеріальної допомоги, пропонованої різними організаціями / установами
 • безкоштовна парковка

Набір:

 • Регіональний Ярмарок Вакансій-вхід вільний!!!
 • Семінари з методів пошуку роботи - кількість місць обмежена!!!

Ви зацікавлені в участі? Зверніться до Воєводського Центру Зайнятості  в Кельце:

тел. 41 36 41 638; 41 36 41 610; 41 36 41 611

ел.пошта: [email protected];

месенджер: https://www.facebook.com/wupkielc