19°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1019 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
21 °C 22 °C 20 °C 20 °C 18 °C
13 °C 12 °C 12 °C 12 °C 11 °C
Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

 • SAMOCHODEM OSOBOWYM
 • POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów, którym/i transport będzie wykonywany,
 • Dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być wykonywany,
 • Dowód uiszczenia opłaty,
 • Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia  
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. Opłaty nie pobiera się w przypadku upoważnienia współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu). 

OPŁATY

 • 700 zł - za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na okres od 2 do 15 lat  
 • 800 zł – za licencję na okres powyżej 15 do 30 lat 
 • 900 zł – za licencję na okres powyżej 30 do 50 lat 
 • Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 10 %. 
 • Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy - 1% opłaty za udzielenie licencji. 
 • Za zmianę licencji - 10% opłaty za udzielenie licencji. 
 • Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji -  5% opłaty za udzielenie licencji. 
 • Za wydanie dodatkowego wypisu na każdy pojazd samochodowy nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji - 11% opłaty za udzielenie licencji.
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo. 

Konto dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)