Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych KAT I i II

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek 
 • Dowód wpłaty 
 • Opłata za pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

 

Pojazd nienormatywny kat. II na drogach publicznych, którego :

- długość nie przekracza 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23m dla zespołu pojazdów

- szerokości nie przekraczającej 3,2 m

- wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

- nacisk osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większy od dopuszczalnych

Pojazd nienormatywny kat. I na drogach publicznych, którego :

      - długość, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych

      - naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi

      - szerokości nie przekraczającej 3,5 m

OPŁATY

 • Za wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego, na okres 12 miesięcy pobiera się opłatę w wysokości : 100zł
 • Za wydanie zezwolenia kat. II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się odpowiednio opłaty:
  - na okres miesiąca 200 zł
  - na okres 6 miesięcy 400 zł
  - na okres 12 miesięcy 1200 zł
  - na okres 24 miesięcy 2000 zł

Konta dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)