18°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1019 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
21 °C 22 °C 20 °C 20 °C 18 °C
14 °C 13 °C 12 °C 12 °C 11 °C
Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, 
 • Decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 • Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 
  • 9 000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • 5000 euro - każdy następny pojazd samochodowy.

Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:

 1. roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, lub (za zgodą organu wydającego pozwolenia) lub
 2. zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty lub
 3. udokumentowane posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych lub
 4. udokumentowane dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami lub udokumentowaną własnością nieruchomości
  • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
  • Kserokopie dowodów rejestracyjnych samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów powyżej 3,5 tony d.m.c., autobusów, ciągników siodłowych *
  • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
  • Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną oraz jej adresem
  • Dowód opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisy.

 

OPŁATY

 • 1000 zł - za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy. 
 • 10% opłaty za udzielenie zezwolenia - za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
 • 1% opłaty za udzielenie zezwolenia - za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia.
 • 11 % opłaty za udzielenie zezwolenia - za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia.
 • 5 % opłaty za udzielenie zezwolenia - za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zmiany zezwolenia
 • 1 % opłaty za udzielenie zezwolenia - za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w innych przypadkach niż określone wyżej.
 • 10 % opłaty za udzielenie zezwolenia - za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy.
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo.

Konta dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)