Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - pokój nr 7 (parter) - stanowiska 9,10.

Tel.: 41 276-09-03

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce).

WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku osoby ubiegającej się wydanie zezwolenia po raz pierwszy do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia;
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

W przypadku osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia;
 • kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym;
 • kopia ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania z art. 122 ust. 2 - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 • kopia orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania z art. 124 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

OPŁATY

 

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu (na parterze), lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

 • 50 zł – opłata za wydanie zezwolenia, przedłużenie ważności zezwolenia 

Konta dla opłat (w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)