Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 8 listopada 2023 08:53

Uwaga kierowcy! Od 13 listopada do 13 grudnia br. zamknięty będzie dla ruchu odcinek drogi powiatowej 0618T - od skrzyżowania z drogą w kierunku Lipia do skrzyżowania z drogą Starachowice - Lubienia. Dojazd do willi Rosochacz oraz obiektów zlokalizowanych w tym rejonie, odbywać się będzie od strony ulicy Leśnej w Starachowicach. Zamknięcie związane jest z realizacją zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna –  ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna i nr 0618 T Lipie – Henryk „Szyb” w ramach postępowania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”, dofinansowanego z Polskiego ładu. Przepraszamy za utrudnienia. 

 


wtorek, 7 listopada 2023 13:49

Zarząd Powiatu w Starachowicach powołał Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2024 r. Szczegóły w uchwale zamieszczonej poniżej. 


poniedziałek, 6 listopada 2023 12:46

Publikujemy informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”


poniedziałek, 6 listopada 2023 12:30

Publikujemy informację o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2024 r.


środa, 25 października 2023 11:47

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2024 r. Szczegóły w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.


wtorek, 24 października 2023 13:30

Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”. Uwagi oraz opinie można zgłaszać od 24 do 30 października br. Szczegóły poniżej. 


wtorek, 24 października 2023 13:24

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2024 r. Oferty należy składać do 15 listopada br. Szczegóły poniżej.


wtorek, 24 października 2023 13:00

​​​​​​​Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, osobą jej najbliższą lub świadkiem przestępstwa? Przysługuje Ci prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy. Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”) z Nowego Sącza, prowadzące punkty NPP i NPO w naszym powiecie, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej, promują dostęp do sieci ośrodków nieodpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Jeśli nie wiecie, gdzie znajduje się najbliższy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym w naszym powiecie, możecie to sprawdzić na liście naszych jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą znajdziecie TUTAJ.


wtorek, 24 października 2023 09:13

26 października br. (czwartek) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.
Poniżej publikujemy porządek obrad. 


czwartek, 19 października 2023 08:21

Uwaga kierowcy! Od 23 do 28 października br. zamknięty będzie dla ruchu odcinek drogi powiatowej 0618T (Lipie-Henryk "Szyb") - od zjazdu na Lipie do Willi Rosochacz - w związku z prowadzonymi tam robotami drogowymi. Wykonawca prac – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. - przeprasza za utrudnienia.