Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 2 lutego 2023 08:32

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną przez organizację pozarządową: Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego.


poniedziałek, 23 stycznia 2023 14:33

26 stycznia br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/ Poniżej publikujemy porządek obrad. 


poniedziałek, 23 stycznia 2023 08:57

Wygląd twarzy czy barwa głosu to cechy człowieka, po których rozpoznajemy się podczas kontaktów bezpośrednich, rozmów przez telefon czy czatów wideo. Nic dziwnego, że wraz z rozwojem technologii w ten sam sposób są nas w stanie rozpoznać nowoczesne urządzenia. Wykorzystując niedostępną dla zwykłego człowieka, szczegółową analizę rozmieszczenia naczyń krwionośnych w oku i opuszce palca, sprawdzają odciski linii papilarnych i rozpoznają indywidualne cechy zachowania, np. tempo pisania na klawiaturze. Okazuje się, że to właśnie biometria jest jedną z najbezpieczniejszych form potwierdzania naszej tożsamości. 


czwartek, 12 stycznia 2023 14:10

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. ogłosiła 6 rundę naboru do projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” Oferuje dofinansowania dla pracowników do szkoleń i kursów w zakresie usług rozwojowych. Szczegóły poniżej. 


wtorek, 3 stycznia 2023 14:27

Powiat rozdzielił pieniądze dla organizacji pozarządowych. W tym roku w puli było rekordowo dużo, bo aż 333 tys. zł tj. o blisko połowę więcej niż do tej pory. Na co zostaną one spożytkowane? 


piątek, 16 grudnia 2022 10:55

W związku ze wzrostem ryzyka bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia wirusa HPAI (wysoce zjadliwej grypy ptaków) do gospodarstw, w których utrzymuje się drób, Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i powiadamiania o znalezionych padłych lub konających dzikich ptakach czy masowych padnięciach ptaków.  Poniżej publikujemy w całości komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wraz z informacjami na temat choroby.


środa, 14 grudnia 2022 08:41

Zarząd Powiatu w Starachowicach powołał Komisję Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
Szczegóły w uchwale załączonej poniżej.


środa, 7 grudnia 2022 09:22

Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanym przez Powiat Starachowicki.


wtorek, 6 grudnia 2022 15:26

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ponownie ogłosił przetarg na realizację zadania pn. "Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo-sprzętowej ZDP w Starachowicach". Oferty należy składać drogą elektroniczną, za pośrednitwem strony https://miniportal.uzp.gov.pl/ do 21 grudnia br. godz. 9.00. Zachęcamy do aplikowania. 


środa, 30 listopada 2022 13:06

Zarząd Powiatu w Starachowicach zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r. Szczegóły w uchwale, załączonej poniżej.