Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 8 lutego 2024 08:16

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) publikujemy uproszczone oferty na realizację zadań publicznych: "Wspieranie i promocja rozwoju sportu poprzez zawody sportowe - IV Ogólnopolski Turniej Sportów Gimnastycznych STAR(T)" złożoną przez Klub Sportowy AKRO STAR oraz
"Źródełko wody pitnej dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach" złożoną przez Stowarzyszenia EKO SCHOOL.


środa, 7 lutego 2024 13:09

Starosta Piotr Ambroszczyk podsumował pracę, zarówno swoją jak i Zarządu Powiatu, któremu przewodzi od 25 listopada 2021 r. W spotkaniu, które odbyło się 6 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach uczestniczyli przedstawiciele władz, zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych, pracownicy powiatu i jego jednostek organizacyjnych, kierowcy służb, inspekcji i straży, przedstawiciele tzw. III sektora, a także mieszkańcy.  


środa, 7 lutego 2024 09:43

19 lutego br. ruszą konsultacje społeczne przed wszczęciem procedury w sprawie przyjęcia programu leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców powiatu starachowickiego. Odbędą się one  w formie badań ankietowych, które potrwają do 20 marca br. Szczegóły poniżej.


wtorek, 6 lutego 2024 11:31

Starosta Piotr Ambroszczyk zaprasza na spotkanie podsumowujące jego pracę oraz Zarządu Powiatu w Starachowicach w okresie listopad 2021 - luty 2024.Spotkanie odbędzie się 6 lutego (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (parter). 


poniedziałek, 5 lutego 2024 10:50

817- tyle dokładnie razy wyjeżdżali do zdarzeń w ubiegłym roku nasi strażacy. Zdecydowana większość, bo aż 589 dotyczyła miejscowych zagrożeń czyli interwencji niezwiązanych z ogniem. 5 lutego br. wspólnie z kierownictwem i włodarzami podsumowali oni 2023 r. 


piątek, 2 lutego 2024 10:59

Prowadzone przez Powiat Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach świętuje w tym roku 35-lecie swej działalności. Jubileusz zainaugurowany zostanie wernisażem wystawy prezentującej dorobek artystyczny dzieci oraz młodzieży na przestrzeni 35 lat, któa odbędzie się 9 lutego br. (piątek) o godz. 16:00 w siedzibie placówki przy ulicy Złotej 6 w Starachowicach, na który już dziś zapraszamy. Zarówno ten jak i przyszły rok obfitować będzie w wystawy towarzyszące.


piątek, 2 lutego 2024 10:47

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Poznaj Historię Poprzez Detektorystykę", złożoną przez organizację pozarządową: Grupa Ochrony Zabytków FORT.


piątek, 2 lutego 2024 07:58

1 lutego br. rozpoczęła swą pracę nowa, powołana na 3 – letnią kadencję Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim. Zasiadają w niej specjaliści do spraw bezpieczeństwa, radni powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele gmin.


czwartek, 1 lutego 2024 15:31

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej, montaż powietrznej pompy ciepła, wymiana dotychczasowego oświetlenia na bardziej efektywne LED’owe oraz montaż instalacji fotowoltaicznej to efekt II etapu termomodernizacji starachowickiego szpitala. Inwestycja objęła trzy budynki: D - poradni specjalistycznych i administracji, 
B – diagnostyki i rehabilitacji oraz F – łącznik pomiędzy wymienionymi budynkami. Prace realizowano w drugiej połowie 2023 r. 


środa, 31 stycznia 2024 14:24

Powiat pozyskał ponad 1,9 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odwodnienia i wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Gadce (gm. Mirzec). 30 stycznia br. odbyło się podpisanie umowy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.