Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 18 lipca 2024 14:01

Państwowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje o wykryciu bakterii grupy coli  w wodzie pochodzącej z ujęcia w Trębowcu, zaopatrującego teren miasta Starachowice. Na szczęście ilości  bakterii są śladowe i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia, pod warunkiem że woda z kranu poddawana będzie przegotowaniu. Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, a także myca zębów. Woda surowa może być wykorzystywana do celów gospodarczych.  Zarządca rozpoczął już chlorowanie wody i prace naprawcze.


wtorek, 16 lipca 2024 08:08

Uprzejmie informujemy, że w związku z wymianą windy w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach, urządzenie będzie wyłączone z użytkowania od 16 lipca br. do czasu zamontowania nowego, spełniającego wszelkie wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. W przypadku osób mających problemy z poruszaniem się, zostanie zapewniona obsługa na parterze budynku przez merytorycznych pracowników poszczególnych wydziałów starostwa. Z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczymy na Państwa wyrozumiałość.


czwartek, 11 lipca 2024 12:07

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu  w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do użyczenia na okres do 10lat,  na  rzecz Skarbu Państwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, część nieruchomości o pow. ok. 8 m2, położonej w Starachowicach przy ul. Złotej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1287 o pow. 0,4157 ha.  


wtorek, 9 lipca 2024 13:48

Starosta Starachowicki, działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie roszczenia z art. 198 g ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


poniedziałek, 24 czerwca 2024 08:31

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca br. z powodu nagłej awarii technicznej Starostwo Powiatowe w Starachowicach będzie nieczynne dla obsługi mieszkańców, z wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Dróg.
Płatności będą możliwe wyłącznie kartą.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.


czwartek, 20 czerwca 2024 14:14

Starosta Starachowicki ogłasza I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez samorząd powiatu starachowickiego fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2024roku. Oferty można składać do 12 lipca br. godz. 15.00. Szczegóły poniżej.


wtorek, 4 czerwca 2024 08:25

Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek sprawdzić numer PESEL klienta przed udzieleniem pożyczki lub podpisaniem umowy kredytowej. To oznacza, że jeśli ktoś zastrzeże swój PESEL, przestępcy nie będę mogli go wykorzystać do zaciągnięcia kredytu czy pożyczki na cudze dane. Warto z tego skorzystać!


wtorek, 4 czerwca 2024 08:09

Trwa nabór wniosków w konkursie "Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024", w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 do 20 000 złotych. To szansa dla organizacji poradniczych, które chcą zrealizować inicjatywy wspierające osoby potrzebujące z całego kraju. W ramach konkursu przyznanych zostanie maksymalnie 26 mikrodotacji. Nabór wniosków trwa do 13 czerwca br.


środa, 29 maja 2024 12:11

Masz pojazd, który nie posiada okresowego badania technicznego i który nie był ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC przez okres co najmniej 10 lat? Jeśli został zarejestrowany przed dniem 14 marca 2005 r., musisz liczyć się z tym, że zostanie on wyrejestrowany z mocy prawa dniem 10 czerwca 2024 r. 


czwartek, 16 maja 2024 08:13

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach oraz Bank Gospodarstwa Krajowego serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym online „Dofinansowanie na termomodernizację i OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych”.