Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 20 maja 2024 09:18

Za nami już prawie dwa tygodnie wytężonej pracy nowego Zarządu Powiatu w Starachowicach. Był to czas intensywnych spotkań z kadrą zarządczą oraz załogą, zarówno samego starostwa, jak i jednostek organizacyjnych powiatu i oczywiście wdrażania się w nowe obowiązki. 

7 maja br. podczas I sesji Rady Powiatu VII kadencji samorządowcy wybrali nowy Zarząd Powiatu w Starachowicach. Na jego czele, jako starosta stanął ponownie Piotr Babicki. Wicestarostą została Małgorzata Galas – Bąba, a pozostałymi Członkami Zarządu Powiatu zostali – Jarosław Samela i nieetatowo: Joanna Żyśko i Aleksandra Piechota. Zgodnie z posiadanymi kompetencjami, Zarząd podzielił się zadaniami.

Starosta Piotr Babicki, który ma doświadczenie zarówno w samorządzie, jak i biznesie, aktualnie będzie nadzorował służbę zdrowia i politykę społeczną. Z mocy ustawy podlegać mu będą sprawy z zakresu geodezji i kartografii, ale też zarządzania kryzysowego. Ponadto działy zajmujące się zarówno IT, jak i szeroko rozumianą informacją, począwszy od tej prasowej, a skończywszy na tej niejawnej.

Wicestarosta Małgorzata Galas – Bąba, która przez wiele lat pracowała jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego, a ostatnio kierownik miejskiego Referatu Realizacji Inwestycji, w Zarządzie Powiatu zajmować się będzie sprawami z zakresu nieruchomości, budownictwa, inwestycji oraz komunikacji i dróg.

Z kolei Członek Zarządu Powiatu Jarosław Samela, który jest doświadczonym samorządowcem, ale też wieloletnim nauczycielem i dyrektorem, objął nadzór nad sferą oświaty.

W przypadku nieetatowych członkiń Zarządu tj. Joanny Żyśko i Aleksandry Piechoty, z którymi nie jest nawiązywany stosunek pracy, są one zobowiązane do współdziałania i pomocy w realizacji zadań.