Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 7 maja 2024 17:27

Za nami I sesja Rady Powiatu VII kadencji w Starachowicach. Podczas posiedzenia, które odbyło się 7 maja br. samorządowcy wybrali Prezydium Rady oraz Zarząd Powiatu Starachowickiego, na czele którego stanął Piotr Babicki. Wicestarostą została Małgorzata Galas - Bąba, a pozostałymi Członkami: Jarosław Samela a także nieetatowo: Joanna Żyśko i Aleksandra Piechota. 

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Powiatu zostało zwołane przez Komisarza Wyborczego w Kielcach IV. Obrady, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, prowadziły Radny Senior Mirosław Wojciechowski.

Radni elekci najpierw odebrali zaświadczenia o wyborze od przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej,

a później złożyli ślubowanie, deklarując wierność Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, a także iż będą „strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego i czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli".

 

Pierwsze głosowanie dotyczyło wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. Decyzją większości, w głosowaniu tajnym, funkcję tę powierzono radnej Bożenie Wronie, która pełniła ją w latach 2014-2016, a także przez całą ubiegłą kadencję.

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali: Piotr Kruk (z lewej) i Hubert Michalski (z prawej).

Radni wybrali także Zarząd Powiatu. Nowym Starostą został Piotr Babicki, który pełnił tę funkcję przez trzy lata w trakcie ubiegłej kadencji. W ostatnich wyborach samorządowych 7 kwietnia br. otrzymał 1501 głosów, zdobywając ponownie mandat Radnego Rady Powiatu Starachowickiego, a podczas sesji był jedynym zgłoszonym kandydatem na funkcję starosty. Za jego wyborem opowiedziało się 14 radnych. Dziękując za okazane zaufanie, starosta Piotr Babicki przypomniał, że to już drugi raz kiedy ma zaszczyt podjąć to zobowiązanie. 
- Mandat ten traktuję jako jeszcze silniejszy, bo potwierdzony ponowną wolą wyborców, nominacją komitetu wyborczego i przypieczętowany większością głosów Państwa Radnych. 


Podkreślił, że za sukcesem jego wyboru stoi drużyna, dziękując zarówno wszystkim członkom i współpracownikom Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Materka 2024, jak i jego liderowi - Markowi Materkowi za współpracę i wsparcie w dalszym budowaniu i rozwoju powiatu starachowickiego.
- Mam przekonanie, że będzie to dobra kadencja dla naszego samorządu – mówił starosta. - Pewnie nie bez problemów, ale w gronie i we wsparciu Państwa Radnych, nowego Zarządu, włodarzy gmin naszego powiatu, jesteśmy w stanie zrobić wiele dobrego dla rozwoju powiatu starachowickiego. Będziemy sukcesywnie realizować nasz program wyborczy, z poszanowaniem zasad ekonomii i finansów publicznych – zapowiedział starosta.
Na zakończenie swojego pierwszego wystąpienia podziękował swojemu odchodzącemu poprzednikowi, Piotrowi Ambroszczykowi. 
- Dziękuję za czas rozwoju Powiatu Starachowickiego, w okresie sprawowania przez Ciebie Piotrze funkcji starosty. Dziękuję i gratuluję również Zarządowi pod twoim kierownictwem, z którego członkami miałem szansę współpracować również i ja. Życzę nam wszystkim zgodnej współpracy dla dobra mieszkańców wszystkich gmin Powiatu Starachowickiego – zakończył starosta.
W kolejnych głosowaniach radni wybrali Wicestarostę i trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu. Nowym Wicestarostą została Małgorzata Galas - Bąba, a Członkami Zarządu: Jarosław Samela i nieetatowo: Joanna Żyśko oraz Aleksandra Piechota. 

Radni podjęli także uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Przedstawiają się one następująco:

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 • Stanisław Wojtan (przewodniczący)
 • Piotr Kruk (wiceprzewodniczący)
 • Przemysław Czaja
 • Konrad Kosiarski
 • Iwona Koszarska – Zemła
 • Hubert Michalski
 • Joanna Żyśko

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

 • Marek Maciukajć (przewodniczący)
 • Robert Sowula (wiceprzewodniczący)
 • Piotr Babicki
 • Przemysław Czaja
 • Piotr Kruk
 • Kinga Sawicka
 • Mirosław Wojciechowski

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu

 • Iwona Koszarska – Zemła (wiceprzewodniczący)
 • Sławomir Rymarczyk (przewodniczący)
 • Piotr Ambroszczyk
 • Paweł Brzozowski
 • Rafał Lipiec
 • Jarosław Olech
 • Jarosław Samela
 • Kinga Sawicka
 • Dariusz Stachowicz

Komisja Budżetu i Finansów

 • Robert Sowula (przewodniczący)
 • Hubert Michalski (wiceprzewodniczący)
 • Piotr Ambroszczyk
 • Piotr Babicki
 • Danuta Krępa
 • Rafał Lipiec
 • Jarosław Samela
 • Joanna Żyśko

Komisja Rewizyjna

 • Paweł Brzozowski (przewodniczący)
 • Sławomir Rymarczyk (wiceprzewodniczący)
 • Konrad Kosiarski 
 • Danuta Krępa
 • Marek Maciukajć

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Jarosław Olech (przewodniczący)
 • Stanisław Wojtan (wiceprzewodniczący)
 • Dariusz Stachowicz 
 • Mirosław Wojciechowski