Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 7 maja 2024 17:18

Piotr Babicki został ponownie Starostą Starachowickim. Podczas sesji, która odbyła się 7 maja br. Rada Powiatu VII kadencji dokonała wyboru Zarządu Powiatu Starachowickiego. Wicestarostą została Małgorzata Galas - Bąba, a pozostałymi Członkami: Jarosław Samela, Joanna Żyśko oraz Aleksandra Piechota. Przedstawiamy z bliska sylwetki członków nowego Zarządu. 

Starosta Piotr Babicki 

Ma 37 lat, urodził się w Starachowicach. Tu ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica.

Jest absolwentem dwóch kierunków w trybie dziennym na Uniwersytecie Warszawskim: jednolitych magisterskich studiów na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji: politologii ze specjalnością profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz studiów pierwszego stopnia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – licencjat bezpieczeństwa wewnętrznego.
W ramach stypendium LLP- Erasmus studiował również na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Stambulskiego w Turcji. Ukończył również dwa kierunki podyplomowe
Absolwent ogólnopolskiego programu rozwojowego Liderzy, Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i międzynarodowej akademii Leadership Academy for Poland 2021. 
Płynnie posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie. 

Doświadczenie zawodowe
Koordynował projekty międzynarodowych wymian młodzieżowych w ramach programów Unii Europejskiej.
Przez blisko cztery lata był pracownikiem Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie zajmował się metodologią i organizacją badań w obszarze statystyki przestępczości i wymiaru sprawiedliwości. Opracowywał także programy współpracy służb statystyki publicznej z zagranicą. Był uczestnikiem i delegatem grup roboczych i zadaniowych Rady Unii Europejskiej i Eurostatu.
W latach 2018- 2021 pełnił funkcję Starosty Starachowickiego.
Po przerwanej kadencji wrócił do pracy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. gdzie koordynował obsługę inwestora i marketing.
Współpracował także projektowo z firmą z branży IT gdzie zajmował się rozwojem biznesu.

Działalność społeczna
Był pomysłodawcą i pierwszym prezesem Stowarzyszenia JES – Jakość Energia Starachowice, które działa w Starachowicach i regionie od 2011 r.
Należał do władz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.
Współorganizator Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach, zaangażowany w liczne akcje charytatywne.
Przewodniczący społecznej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach I, II i IV kadencji. 
W latach 2014-2018 radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach. 
W latach 2021 – 2024 radny Rady Powiatu Starachowickiego, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Zainteresowania i życie prywatne
Lubi podróże, muzykę współczesną i poważną, oraz jazdę na nartach. Absolwent szkoły muzycznej I stopnia w klasie skrzypiec. Mąż Sylwii i tata dwóch córeczek – dziewięcioletniej Gabrysi i pięcioletniej Klary.
W wyborach samorządowych 7 kwietnia br. otrzymał 1501 głosów i ponownie zdobył mandat Radnego Rady Powiatu Starachowickiego.

Wicestarosta Małgorzata Galas - Bąba

Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. Zaraz po studiach rozpoczęła pracę zawodową w firmie budowlanej  i tam zdobywała doświadczenie, które pozwoliło jej zdać egzamin państwowy na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
Przez wiele lat pracowała jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. W 2015 roku rozpoczęła pracę na rzecz samorządu starachowickiego jako kierownik Referatu Realizacji Inwestycji.
Ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Geodezji i Kartografii, w specjalności Wycena Nieruchomości. 
Jej pasją jest dobra książka i praca w ogrodzie.

Członek Zarządu Powiatu Jarosław Samela

Urodzony 13 sierpnia 1961 r. w Starachowicach, rodowity mieszkaniec Wąchocka. Doświadczony samorządowiec, od lat zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności. Z wykształcenia i zamiłowania nauczyciel - ukończył studia magisterskie z zakresu fizyki, specjalność nauczycielska oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Radny powiatowy w latach 1998-2002, były dyrektor Szkoły Podstawowej w Majkowie oraz Gimnazjum Publicznego w Wąchocku, od 2006 r. do dnia wczorajszego Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock. Fotograf oraz podróżnik z pasji.
W wyborach samorządowych 7 kwietnia br. otrzymał 798 głosów i zdobył mandat Radnego Rady Powiatu Starachowickiego.

Członek Zarządu Powiatu (nieetatowy) Joanna Żyśko

Ma 35 lat. Uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach. Prowadziła też własną działalność gospodarczą. Od 6 lat pracuje w Banku Spółdzielczym w Starachowicach, w Oddziale w Pawłowie.
Jest mężatką i mamą dwóch córek. 

W wyborach samorządowych 7 kwietnia br. otrzymała 580 głosów i zdobyła mandat Radnej Rady Powiatu Starachowickiego.

Członek Zarządu Powiatu (nieetatowy) Aleksandra Piechota

Posiada tytuł zawodowy magistra zdrowia publicznego oraz magistra położnictwa. Jest specjalistą pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa neonatologicznego oraz pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Od 13 lat pracuje jako położna. Pracę zawodową zaczynała w Szpitalu Klinicznym im. prof. Orłowskiego w Warszawie, na Oddziale Neonatologii. Od 2016 roku pracuje jako położna środowiskowa w Przychodni Eskulap. Przez 4 lata pracowała jako położna na Oddziale Neonatologicznym w Szpitalu w Skarżysku- Kamiennej. Od 2021 roku jako położna oddziałowa Oddziału Neonatologicznego PZOZ w Starachowicach. 
Jej pasją jest praca dla kobiet, jako przełożona położnych i pielęgniarek i jako położna dla pacjentek. Od 10 lat wychowuje syna, dzięki czemu znajduje czas na sport, głównie jazdę na rowerze. Czas wolny poświęca na rozwój osobisty i rysunek.