Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 7 czerwca 2023 08:29

Powiat Starachowicki w 2023 roku otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 36 000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Wsparcie trafi do szkół:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

Wartość zadania wynosi 15 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 12 000,00 zł oraz wkład własny – 3 000,00 zł. 
W ramach realizacji programu zostaną zakupione książki do biblioteki, laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero).

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach.

Wartość zadania wynosi 15 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 12 000,00 zł oraz wkład własny – 3 000,00 zł.
W ramach realizacji programu zostaną zakupione książki do biblioteki, laptop oraz zostaną przeprowadzone działania promocyjne.

  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach.

Wartość zadania wynosi 15 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 12 000,00 zł oraz wkład własny – 3 000,00 zł.
W ramach realizacji programu zostaną zakupione książki do biblioteki, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) oraz zostaną przeprowadzone działania promocyjne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.