Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 17 maja 2023 14:38

Beata Stąpor została nową dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. 15 maja br. Zarząd Powiatu w Starachowicach zdecydował o zatrudnieniu jej na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Była ona jedyną kandydatką, która złożyła ofertę w konkursie, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziła swoje predyspozycje, wiedzę oraz umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku. 

Beata Stąpor jest rodowitą starachowiczanką. Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Skończyła też studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Od 1998 roku wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą w zakresie w budownictwa obiektów kubaturowych, co pozwoliło jej zdobyć bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych, przygotowaniu oraz realizacji przedsięwzięć budowlanych. Zna również dobrze specyfikę obszaru inżynierii lądowej. Ma też ponad 20 –letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem. W 2014 roku uzyskała mandat radnej powiatu starachowickiego. W latach 2014-2017 sprawowała również funkcję członkini zarządu powiatu starachowickiego. Nadzorowała Zarząd Dróg Powiatowych, inwestycje i wydział komunikacji i dróg. W 2021 r. zasiliła na krótko szeregi poprzedniego Zarządu Powiatu, jako jego nieetatowy członek, pełniąc swą funkcję społecznie. A teraz była jedyną kandydatką, która złożyła swoją ofertę w konkursie na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach (Poprzedni dyrektor złożył wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.).
Oferta spełniała wymogi formalno - prawne, w związku z czym 11 maja br. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. Komisja potwierdziła na niej predyspozycje, wiedzę oraz umiejętności kandydatki wymagane do pracy na stanowisku dyrektora ZDP w Starachowicach.
Wyniki postępowania zostały przedłożone Zarządowi Powiatu, który na posiedzeniu w dn. 15 maja  podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia dyrektora. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, do kompetencji Zarządu Powiatu należy zatrudnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 
Pani Beata Stąpor rozpoczęła swą pracę w dn. 17 maja br.