Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 16 maja 2023 13:51

16 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach podpisana została umowa na realizację tej największej w historii naszego powiatu inwestycji drogowej. Wykonawcą zadania będzie firma TRAKCJA S.A. z Warszawy, a inżynierem kontraktu - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT z Chmielnika. Rozpoczęcie robót niebawem, a zakończenie - do końca 2024 r. 

- Podpisana dzisiaj umowa jest bez wątpienia największą i najważniejszą z punktu widzenia komunikacji w naszym powiecie. Cieszę się, że przy tej inwestycji udało się połączyć siły zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego, w efekcie czego Powiat stanie się jeszcze większym ośrodkiem przemysłu oraz rozwoju gospodarczego, a same Starachowice, które są ważnym węzłem komunikacyjnym, będą wreszcie wolne od korków – powiedział starosta Piotr Ambroszczyk, który wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Materkiem, a także Skarbnik Magdaleną Zawadzą złożył swój podpis pod historycznym już dokumentem.

Fot. Marek Sikora 

W uroczystości wzięli też udział świętokrzyscy parlamentarzyści – Agata Wojtyszek i Krzysztof Lipiec, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, prezydent Starachowice Marek Materek, prezesi Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice – Marcin Perz i Miłosz Pamuła, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego - Grzegorz Łyczka  i Robert Książka, a także pozostali członkowie Zarządu i radni Rady Powiatu.

Z ramienia wykonawcy - firmy TRAKCJA S.A. – dokument podpisali : prezes Artur Szumisz i Członek Zarządu spółki Piotr Mechecki.

Umowa opiewa na ponad 70 mln zł, z czego 98 proc. pokryje dofinansowanie z V edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych.

Inżynierem kontraktu, odpowiedzialnym za nadzór nad inwestycją będzie Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT z Chmielnika, reprezentowane przez właściciela – Rafała Ślusarskiego, z którym także podpisano umowę.

Fot. Marek Sikora 

Wszyscy podkreślali ogromne znaczenie tej inwestycji, która ma się przyczynić do rozładowania korków i zapewnienia łatwiejszego dojazdu do strefy ekonomicznej, gdzie pracuje około 8 tys. osób.

Fot. Marek Sikora 

Co dalej?

W ciągu 30 dni od podpisania umowy Powiat przekaże Wykonawcy plac budowy. Ten ma 14 dni (od podpisania umowy- przyp.) na przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowanego i drugie tyle na przedłożenie - jeszcze przed wejściem w teren - projektu tymczasowej organizacji ruchu, w którym zapewni dostęp do drogi publicznej na każdym etapie realizacji inwestycji każdej nieruchomości. Realizacja inwestycji ma potrwać 21 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. 

Inwestycja w szczegółach

Zakres inwestycji obejmuje budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych; przebudowę ronda im. księdza Jerzego Popiełuszki, a także rozbudowę i przebudowę szeregu ulic, a nawet skrzyżowań na wlotach i wylotach do nowego wiaduktu.

Kompleksowo przebudowane zostaną też sieci: gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna w Starachowicach Zachodnich. Powstaną tutaj podziemne zbiorniki retencyjne, które będą mieć za zadanie przejmować nadmiar wód opadowych z tej części miasta, zapobiegając podtopieniom. Powstanie też ogólnodostępny parking na 57 miejsc postojowych wraz ze stacją ładowania samochodów elektrycznych na terenie SSE Starachowice.

Największą jednak częścią zadania będzie wiadukt. Został on zaprojektowany w konstrukcji stalowo - łukowej z zamontowaną iluminacją świetlną, która można będzie sterować. Jego rozpiętość wynosić będzie ok. 67 m, a długość -samej tylko części mostowej - 350 m (razem z drogami dojazdowymi będzie to 1800 m). Szerokość jezdni planowana jest na 7m, podczas gdy na dojazdach wahać się będzie od 4,5 m do 10,5 m. Budowa obiektu wymagać będzie wyburzenia kilku budynków, w tym dwóch mieszkalnych, wspomnianej przebudowy ronda Jerzego Popiełuszki, a także modernizacji ulic: Wielkopiecowej i Kanałowej. Powstanie też nowy przebieg ul. Hutniczej i droga dojazdowa do budynku dawnego Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi i drogą manewrową.

Rozbudowana w ten sposób droga powiatowa posiadać będzie parametry drogi klasy Z i kategorii ruchu KR 3. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią także pełną obsługę pieszych i rowerzystów.

Bez wątpienia będzie to najbardziej skomplikowane przedsięwzięcie na terenie naszego powiatu, zarówno pod względem projektowym, technicznym, jak i wykonawczym. Dlatego już dziś prosimy o wyrozumiałość, bo z pewnością pojawią się pewne uciążliwości. Będę one jednak przejściowe i niewspółmierne do korzyści, płynących z wiaduktu, który rozwiąże wreszcie problemy komunikacyjne i pozostanie z nami na lata.

/Anna Ciesielska/