Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 4 maja 2023 12:33

Dobra wiadomość dla osób wymagających rehabilitacji, które nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki, która świadczy takie usługi w trybie ambulatoryjnym. Teraz będą z nich mogły skorzystać w warunkach domowych. PZOZ w Starachowicach rozszerzył zakres działalności Pracowni Fizjoterapii o takie usługi. 

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych będą udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

W ciągu roku jedna osoba będzie mogła skorzystać maksymalnie z 80 dni rehabilitacji w warunkach domowych i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony za zgodą dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Zapisy

Prowadzone są od pn. do pt. w godz. 7.30 - 14.00, pod nr tel. 41 273 92 23 i w rejestracji Pracowni Fizjoterapii (II piętro). 

Potrzebne skierowanie

Aby skorzystać ze świadczeń należy posiadać skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lek. spec. w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii, reumatologii, neurologii, neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.