Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 24 kwietnia 2023 12:37

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg".