Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 14 kwietnia 2023 10:44

Kurczą się strefy ASF w naszym powiecie. Już tylko gmina Mirzec, Brody i część gminy Wąchock położona na północ od drogi nr 42, znajduje się w strefie niebieskiej tj. na obszarze objętym ograniczeniami I. Pozostała część naszego powiatu tj. miasto i gmina Starachowice, gmina Pawłów i południowa część gminy Wąchocku są na obszarze wolnym od ASF, jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/685 z 27 marca 2023 r., zmieniającym załącznik I do rozporządzenia z 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zmieniły się strefy objęte ograniczeniami w naszym powiecie.

Zniesiona została strefa różowa tj. obszar objęty ograniczeniami II.

W obszarze objętym ograniczeniami I czyli strefie niebieskiej znajduje się gmina Mirzec, Brody oraz część gminy Wąchock położona na północ od linii drogi nr 42.

Obszarem wolnym od ASF są tereny miasta i gminy Starachowice, gmina Pawłów i część gminy Wąchock, na południe od DK 42.

Mapę z dokładnym zasięgiem poszczególnych obszarów objętych restrykcjami znjadziecie: TUTAJ.

 W związku z tym, że sytuacja w zakresie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń jest nadal dynamiczna i w każdej chwili może nastąpić rozszerzenie stref, na obszarach objętych ograniczeniami zasady bioasekuracji pozostają niezmienne – informuje Zbigniew Polak, Powiatowy Lekarz Weterynarii. - W strefie wolnej nie wymaga się mat wejściowych/wyjściowych na teren gospodarstwa oraz mat/niecek lub urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję na wjeździe/wyjeździe do gospodarstwa.

W przypadku pozyskiwania mięsa świń na użytek własny obowiązują następujące zasady:

Ubój na użytek własny jest dozwolony pod warunkiem, że:

  • świnie przebywają w gospodarstwie minimum 30 dni przed ubojem

  • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,

  • mięso pozyskane od tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu

  • wymaga się, aby pracownicy przeprowadzający działania w zakresie uboju oraz osoby nadzorujące sezonowe uśmiercanie zwierząt posiadali odpowiednie świadectwa kwalifikacji

  • próbki zostaną pobrane do badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń

Pozostaje obowiązek zgłaszania zamiaru przeprowadzenia uboju na użytek własny do Powiatowego Lekarza Weterynarii – minimum 48 godz. przed ubojem.

Lekarzami uprawnionymi do przeprowadzania badania przedubojowego i poubojowego świń na użytek własny z terenu powiatu starachowickiego są:

  • Lek. wet. Grzegorz Chmura vel Chmurzyński

  • Lek. wet. Michał Wesołowski

Lekarz uprawniony do badania świń i dzików na obecność włośni z terenu powiatu starachowickiego:

  • Lek. wet. Michał Wesołowski

/Anna Ciesielska/