Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 12 kwietnia 2023 08:51

W budynku przy II LO w Starachowicach, gdzie znajduje się tradycyjna strzelnica, powstanie niebawem też wirtualna. Będą z niej mogli korzystać uczniowie przyszłych oddziałów przygotowania wojskowego, szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu, realizujący zajęcia strzeleckie w ramach edukacji dla bezpieczeństwa ale też inni, m.in. członkowie organizacji prowadzących działalność na rzecz obronności państwa. 

Powiat Starachowicki otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 170 tys. zł, na realizację wirtualnej strzelnicy, umożliwiającej zorganizowanie szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci, w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023”, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Obiekt taki powstanie w budynku przy II Liceum Ogólnokształcącym, gdzie zlokalizowana była tradycyjna strzelnica, co będzie dodatkowym atutem dla OPW, o których utworzenie zabiega Powiat.

Użytkownikami strzelnicy będą w pierwszej kolejności uczniowie przyszłych OPW, ale także uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu, realizujący zajęcia strzeleckie w ramach edukacji dla bezpieczeństwa i inni użytkownicy – członkowie organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, lokalna społeczność, a w przyszłości także uczniowie szkół podstawowych z uwagi na planowane wprowadzenie tam zajęć strzeleckich.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, młodzież będzie ćwiczyć umiejętności  strzeleckie na różnych wirtualnych odległościach i z różnych postaw strzeleckich, w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności;

Zajęcia odbywać się będą każdorazowo pod opieką przeszkolonego nauczyciela. Jednocześnie można będzie prowadzić szkolenie od jednej do czterech osób, w zależności od rozmiaru wyświetlanego obrazu. 

Jak będzie wyglądać wirtualna strzelnica?

Będzie to kompletny, multimedialny, przenośny strzelecki system  szkolno-treningowy, opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych.

Zasada działania systemu opiera się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery, przeprowadzona jest przed odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w kran rozpoczyna proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3 D, a następnie porównanie z celami 3 D. Trafienia celu lub brak trafienia obrazowane są odpowiednio na ekranie.

Z nowej strzelnicy młodzież będzie mogła korzystać już od nowego roku szkolnego.

***

Projekt finansowany w ramach Konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” Ministra Obrony Narodowej

Całkowita wartość projektu: 212.798,72 zł

Dofinansowanie: 170.238,98 zł

Wkład własny: 42.559,74 zł