Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 14 marca 2023 15:53

Termomodernizacja budynku, zmiana sposobu jego ogrzewania, remont pomieszczeń, dachu, wiat, ogrodzenia czy placu manewrowego – to tylko część prac, jakie zostaną wykonane w ramach poprawy skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo-sprzętowej ZDP w Starachowicach. 14 marca br. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym DEMAX ze Starachowic, które będzie wykonawcą tego zadania. Przewidywalny termin zakończenia prac, to kwiecień 2024r. 

Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, skąd Powiat pozyskał dofinansowanie o wartości ponad 920 tys. zł czyli 97,99 proc. wartości kosztów.

- Program w swojej trzeciej edycji dedykowany był gminom popegeerowskim. Wprawdzie Starachowice nigdy taką gminą nie były, ale dzięki temu, że ZDP utrzymuje sieć dróg na terenie całego powiatu, w tym również gmin popegeerowskich, mogliśmy sięgnąć po środki – wyjaśnia starosta Piotr Ambroszczyk, dziękując wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

W ramach zadania zmodernizowana zostanie baza materiałowo-sprzętowa Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, z której prowadzone są czynności i działania w tym m. in.: całodobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

- Pozwoli nam to usprawnić dotychczasowe funkcjonowanie czyli poprawić dostępność infrastruktury do całej sieci dróg publicznych, jaką utrzymujemy – mówi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Klimczak, dodając że w ramach prac wykonana zostanie termomodernizacja budynku administracyjno-warsztatowego, a także gruntowny remont wszystkich pomieszczeń poprzez docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych, które pozwolą ograniczyć nie małe koszty energii.

 

Remont czeka też wiatę magazynową, w której przechowywane są materiały związane z zimowym utrzymaniem dróg czyli piasek i sól.

Wykonana zostanie również nowa instalacja centralnego ogrzewania zasilana z sieci miejskiej, co wiązać się będzie z budową nowego przyłącza i likwidacją kotła olejowego, co w perspektywie ma się przynieść ma oszczędności.

- W chwili obecnej zakład energetyki cieplnej ma bardzo atrakcyjne ceny dostawy ciepła. Zmieniając sposób ogrzewania, mamy pewność, że ceny będą bardziej stabilne – przekonuje członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek.

Wykonaniem prac zajmie się firma PPUH DEMAX Sp. z o.o. ze Starachowic, z którą 14 marca br. podpisana została umowa.

- Dla spółki będzie to już kolejne zadanie wykonywane na rzecz powiatu. Wszystkie dotychczasowe roboty zostały zakończone w terminie, przy zadowoleniu inwestorów. Myślę, że i teraz będzie podobnie – uważa Andrzej Nowak – prezes spółki Demax.

- Cieszę się, że to właśnie starachowicka firma, znana, sprawdzona, a przede wszystkim solidna, będzie wykonawcą tych prac – stwierdził starosta Piotr Ambroszczyk.

 

Inwestycja będzie trwała ok 13 miesięcy, a jej zakończenie planowane jest na kwiecień 2024 r.

 

/Anna Ciesielska/