Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 9 marca 2023 15:01

W starachowickim szpitalu można już wykonywać badania prenatalne. To dobra wiadomość dla Pań powyżej 35 roku życia, u których ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi od 3% do 5%. Z pomocą badań będzie można ją wykryć i zdiagnozować, a często także i leczyć jeszcze w okresie życia płodowego, bądź wdrożenie specjalistycznej opieki tuż po narodzeniu dziecka. 

Bezpłatna diagnostyka realizowana jest w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Wszystkie kobiety w ciąży po 35 roku życia zapraszamy do zgłoszenia się do Poradni Położniczo-Ginekologicznej w PZOZ w celu umówienia się na wizytę – tel. 459 599 996 wew. 3 we wtorki i środy w godzinach od 12.00 do 15.00. 
Warunkiem rejestracji jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego ciążę.

Kiedy przysługuje badanie? 

  • powyżej 35 roku życia (badanie przysługuje w danym roku kalendarzowym, w którym kończysz 35 lat),
  • w przypadku wystąpienia aberracji chromosomowej płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży,
  • w przypadku stwierdzenia u matki lub ojca dziecka wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych,
  • w przypadku stwierdzenia u kobiety znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
  • w przypadku stwierdzenia w badaniu USG i/lub badaniach biochemicznych płodu nieprawidłowości wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Pierwsza wizyta kwalifikacyjna powinna zostać przeprowadzona między 8 a 10 tygodniem ciąży.

Co zabrać ze sobą na wizytę?

  • skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę - zawierające informacje o wskazaniach do objęcia Programem Badań Prenatalnych 
  • opis nieprawidłowości
  • kartę ciąży 
  • wyniki badań.

Jak przebiegają wizyty?

Pierwsza, pomiędzy 8 a 10 tygodniem ciąży, trwa około 15-20 min. Ma na celu kwalifikację do programu badań. W przypadku pozytywnej oceny, pacjentka otrzyma skierowanie na badania biochemiczne (beta HCG + PAPPA-A) i termin pierwszego referencyjnego badania USG (11-14 tydzień ciąży). 
Druga wizyta przypada na ok. 11-14 tydzień ciąży. To wtedy odbywa się właściwe badanie referencyjne trwające ok. 30 min., podczas którego wykonywane jest USG i analizowane są wyniki badań hormonalnych (beta HCG + PAPPA-A). Lekarz szacuje również ryzyko aberracji chromosomowych na podstawie USG i hormonów. Pacjentka otrzymuje poradę dotyczącą dalszego postępowania.
Konsultacja genetyczna odbywa się w ramach teleporady.
Trzecia wizyta – trwa około 20 min. W razie konieczności wykonywana jest amniopunkcja. Należy zgłosić się z wynikiem grupy krwi. 
Czwarta wizyta - pomiędzy 18-22 tygodniem ciąży – jest zarazem ostatnią w ramach poradni, podczas której wykonywane jest badanie USG. Jej termin jest ustalany podczas pierwszego badania referencyjnego (w 11-14 tygodniu ciąży). 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości genetycznych i potrzeby dalszej diagnostyki niemieszczącej się w ramach programu, lekarz kieruje Pacjentkę do odpowiednich poradni, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Warto dodać, że PZOZ w Starachowicach jest czwartym podmiotem leczniczym w naszym regionie, które umożliwia przeprowadzenie badań prenatalnych.