Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 21 lutego 2023 13:25

Podpisanie umowy na realizację programu Powiat zapewni wytchnienie rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych. Wreszcie będą mogli sobie pozwolić na krótki urlop, nie martwiąc się o podopiecznych, którzy będą mieć zapewnioną fachową opiekę w całodobowej placówce. Z pomocy będą mogły skorzystać w tym roku 62 osoby. Usługi będą świadczone w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie. 

Każdy z nas potrzebuje chwili wytchnienia, a już na pewno osoby zajmujące się na co dzień opieką nad osobami z niepełnosprawnościami. Teraz zyskają taką możliwość. Powiat pozyskał bowiem pieniądze z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu opieki wytchnieniowej. 21 lutego br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisana została umowa w tej sprawie. Dokument sygnowali podpisami: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, a z ramienia powiatu - starosta Piotr Ambroszczyk, wicestarosta Dariusz Dabrowski i skarbnik Magdalena Zawadzka. 

W efekcie do naszego powiatu trafi blisko 680 tys. zł, które zostaną przeznaczone na zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym podczas nieobecności ich opiekunów.

Skala problemu jest duża 

Według danych przekazanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, kilka tysięcy mieszkańców powiatu posiada prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności tj. o znacznym stopniu niepełnosprawności, o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
W 2019 r. wydano 3 323 orzeczenia, rok później - 2 314, w 2021 r. – 2 047, a w 2022 r. -2 080 orzeczeń. Opiekunowie tych osób to potencjalni beneficjenci tej formy wsparcia. Jest ona adresowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, bądź dorosłymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Podstawowy warunek – muszą być oni mieszkańcami naszego powiatu. 
Z pomocy będą mogły skorzystać w tym roku 62 osoby. Zorganizowanie takiej opieki odciąży ich w obowiązkach, ale także da szansę na odpoczynek czy krótki urlop. Wreszcie będą mogły zadbać o własne zdrowie. W tym czasie ich podopieczni będą mieć zapewnioną całodobową opiekę. 

Opieka w Kałkowie  

Usługi świadczone będą w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie – w wydzielonych i specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach budynku B. 
- Będziemy dysponować miejscami dla 5 osób, w trzech pokojach – dwóch jednoosobowych i jednym trzyosobowym. Są one zaopatrzone w oddzielne łazienki – informuje Rafał Dobrowolski - dyrektor DPS w Kałkowie- Godowie – placówki, która na co dzień świadczy opiekę dla osób w podeszłym wieku wymagających całodobowej opieki,  przewlekle chorych, wymagających dużej troski i pielęgnacji. Codziennie otrzymują tu pełen zakres usług bytowych, opiekuńczych oraz wsparcie duchowe i psychologiczne. Pracuje tu doświadczony personel, dzięki czemu pensjonariusze mają możliwość zadbania o swoje zdrowie i skorzystania z zajęć oraz zabiegów rehabilitacyjnych, co będzie też dodatkową zaletą dla uruchomianej tutaj opieki wytchnieniowej. 
- Chcemy, aby ruszyła ona od razu – mówi starosta Piotr Ambroszczyk. - Na najbliższej sesji Rady Powiatu przedłożymy radnym stosowną uchwałę. Wejdzie ona w życie 14 dni od jej opublikowania w dzienniku urzędowym. Szacujemy, że ok. 15 – 20 marca moglibyśmy uruchamiać usługi – mówi starosta. 
Aby skorzystać ze wsparcia, trzeba będzie złożyć stosowny wniosek do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie - Godowie. Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie będzie ponosił odpłatności za pobyt w ośrodku. Ale uwaga, w ciągu roku przysługuje mu 14 dni takiej bezpłatnej opieki. Jest to odgórnie określone w programie. 

/Anna Ciesielska/