Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 19 stycznia 2023 16:02

„Porządek i Zagłada – niemieckie formacje policyjne w czasie II wojny światowej” – to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się 19 stycznia i którą można będzie oglądać do 30 kwietnia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Wystawę otworzył Konsul Generalny dr Michael Groß w obecności dyrekcji placówki, a także przedstawicieli władz i zaproszonych gości. 

30 stycznia br. minie dokładnie 90 lat, odkąd Adolf Hitler doszedł do władzy. Zrobił to w sposób demokratyczny, co pokazuje że demokracja nie zawsze chroni nas przed tragedią, o czym przypomniał Paweł Kołodziejski – dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki, podczas otwarcia wystawy „Porządek i zagłada - niemieckie formacje policyjne w czasie II wojny światowej”. To właśnie rozbudowane formacje policyjne, które miały gwarantować bezpieczeństwo, spokój i dobrobyt stały się narzędziem niespotykanej zagłady w historii ludzkości. I temu właśnie poświęcona została wystawa. 

 

"Bez przypominania nie ma ani pokonania zła, ani nauki na przyszłość"

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał konsul dr Michael Groß. Nawiązując do słów Romana Herzoga, w latach 1994–1999 prezydent Republiki Federalnej Niemiec, powiedział, że bez przypominania nie ma ani pokonania zła, ani nauki na przyszłość. Zapewnił przy tym, że Niemcy są świadome swej historycznej odpowiedzialności i pamiętają o ciemnej karcie swej historii.
- Dzisiaj Niemcy i Polacy mieszkają pod wspólnym dachem Unii Europejskiej i wyznają wspólne wartości. Jesteśmy demokratycznymi społeczeństwami – mówił dr Michael Groß. 

Wystawa, która trafiła do Starachowic, została przygotowana przez Niemiecką Wyższą Szkołę Policji w Münsterze – DHPol Münster na zlecenie Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec i Krajów Związkowych. Jest prezentowana dzięki współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec. 
Ekspozycja została stworzona w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim. Po raz pierwszy pokazano ją w Auschwitz Birkenau w 2018 roku, a teraz jeździ po naszym kraju. Jak dotąd obejrzało ją ponad 220 tys. osób. 

Pamięć i pojednanie 

Obecna na wernisażu poseł Agata Wojtyszek podkreślała ogromne znaczenie wystawy. 
- Dziś przypominamy trudne czasy, które dla wielu polskich rodzin są smutnym wspomnieniem – mówiła poseł, nawiązując do własnych doświadczeń. 
- Mój dziadek zginął na terenie jednego z zakładów na terenie Niemiec. To, co zostało nam zgotowane, pozostało w nas przez wiele lat. Ważne jednak, abyśmy pamiętali, że przyszłość jest w naszych rękach i to od naszych decyzji zależy jaka ona będzie – mówiła poseł. 


Do przyszłości i nowego otwarcia nawiązał też członek Zarządu Powiatu Stanisław Wojtan, którzy mówił o wymianie pokoleniowej, relacjach starachowickiej z młodzieżą z Vechty czy Aurich, ale także o współpracy między samorządami i działających u nas niemieckich zakładach pracy. 
- Z jednej strony mamy lekcję historii - do czego może prowadzić zła ideologia, z drugiej świadomość, że przychodzi trzecie pokolenie, które inaczej patrzy na te wątki. I choć mamy znicze pamięci, które płoną do dziś, to jednak duch tolerancji i współpracy polskiej młodzieży jest dużo większy. Oni chcą się doskonalić, żyć w pokoju. I właśnie w tym kierunku idziemy w powiecie – w kierunku poznawania kultur i wymiany, bo to ma służyć przyszłości – mówił Stanisław Wojtan, dodając że żyjemy pod jednym dachem – Unii Europejskiej i wartości, które są tam prezentowane są też naszymi. 


Z kolei wicestarosta Dariusz Dąbrowski nawiązał do słów konsula Michaela Großa, mówiąc o pamięci i pojednaniu. 
- Ta pamięć powinna trwać, zwłaszcza dzisiaj, gdy tak niewielu zostało już świadków tamtych wydarzeń. Ale równie ważne jest pojednanie. Pamiętam czasy i spotkania organów państwowych, które miały przynieść takie owoce. Ale nawet najlepsze umowy międzynarodowe, czy dekrety podpisane przez przywódców państw nie zbudują takich relacji jak zwykli ludzie. Stąd tak duże znaczenie miały nasze wymiany. Dzisiaj jest ten czas, kiedy możemy mówić o prawdziwym pojednaniu między narodami – mówił wicestarosta.


- Niech słowa pamięć i pojednanie dobrze nam służą. Pamięć, w postaci wystaw i prac historyków i pojednanie, które łączy nas w ramach współpracy w Unii Europejskiej – mówił Dariusz Dąbrowski, dziękując  w imieniu samorządu powiatowego za możliwość oglądania wystawy w Starachowicach. 
W otwarciu ekspozycji uczestniczyli również: członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek, wiceprezydenci Starachowic – Elżbieta Gralec i Marcin Gołębiowski, wiceburmistrz Wąchocka Sebastian Staniszewski, a także mieszkańcy. 
Wystawę można będzie oglądać do 30 kwietnia br. w Kinie Kotłownia MPiT w Starachowicach. 

/Anna Ciesielska/