Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 12 stycznia 2023 14:10

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. ogłosiła 6 rundę naboru do projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” Oferuje dofinansowania dla pracowników do szkoleń i kursów w zakresie usług rozwojowych. Szczegóły poniżej. 

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. Mogą one skorzystać z oferty 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w
sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in.
wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

  • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;

W większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Więcej informacji: 

Facebook: TUTAJ.

Linkedin: TUTAJ

Informacja i plakat: Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. Biuro w Głogowie