Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 19 grudnia 2022 15:10

Kolejne nowe poradnie, tym razem dla dzieci, uruchomiono w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Są to: poradnia neonatologiczna i poradnia neurologiczna. 

Jak informuje PZOZ, Poradnia Neurologiczna dla Dzieci jest czynna trzy dni w tygodniu. Konsultacje lekarskie odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy. 
Poradnia dedykowana jest dzieciom od 1 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia. Specjalista w zakresie neurologii dziecięcej diagnozuje i leczy pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Z kolei poradnia neonatologiczna kierowana jest do najmłodszych pacjentów urodzonych nie tylko w naszym Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Salą Porodową. Stanowi swoiste przedłużenie opieki lekarskiej po wyjściu noworodka ze szpitala. Powstała w celu zapewnienia kompleksowej opieki, leczenia oraz oceny rozwoju noworodków do 28 dnia życia. 
W ramach poradni, lekarze specjaliści z zakresu neonatologii dokonują oceny noworodka pod kątem jego rozwoju fizycznego, procesów adaptacji poszczególnych narządów, oceny i ewentualnego leczenia żółtaczek okresu noworodkowego, a w razie wystąpienia takiej potrzeby planują dalsze konsultacje i dodatkowe badania. 
Poradnia Neonatologiczna czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00 do 14.00.
Warto dodać, że do obu poradni wymagane jest skierowanie, a zapisy prowadzone są zarówno w rejestracji podmiotu leczniczego (przy okienkach), jak i telefonicznie pod numerem 459 599 996 wew. 1.
 

Źródło informacji: PZOZ Starachowice