Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 16 grudnia 2022 08:48

Powiat pozyskał dofinansowanie ze środków norweskich na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Starachowicach. Projekt zakłada termomodernizację ZSZ nr 1 oraz II LO w Starachowicach. 

Inwestycja dotyczy dwóch powiatowych placówek – Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, gdzie w ramach prac budowlanych miał zostać zastosowany szeroki wachlarz prac termomodernizacyjnych - modernizacja instalacji CO, ocieplenie dachu i ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej. Ma to skutkować oszczędnościami w zakresie energii. 
Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2020 roku w ramach naboru Programu Operacyjnego pn. „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowania EOG na lata 2014 - 2021.
6 grudnia br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zatwierdził aktualizację listy rankingowej projektów złożonych w ramach obszaru dot. Energii w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dofinansowanego z MF EOG 2014-2021. Wniosek Powiatu znalazł się na 15 miejscu listy i uzyskał 100% wnioskowanego wsparcia w wysokości do 7 297 412,50 zł, przy planowanej wartości zadania przekraczającej 11 mln zł. 
Musimy pamiętać, że projekt był przygotowywany dwa lata temu, wg innych stawek, Aktualnie trwa przeliczanie czy uzyskane dofinansowanie pozwoli na jego realizację.