Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 1 grudnia 2022 09:05

Powiat chce wstąpić do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Zgodę na takie działanie wyraziła już Rada Powiatu na sesji, która odbyła się w listopadzie. Ostateczna decyzja należeć będzie do Zarządu Stowarzyszenia, gdzie przesłana została uchwała w tej sprawie. 

Powiat Starachowicki chce współpracować i wstąpić w poczet członków wspierających Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich. Działanie takie nie dziwi, zważywszy że to właśnie na naszym terenie znajduje się zespół klasztorny Opactwa Cystersów , wpisany na prestiżową listę Pomników Historii z kościołem parafialnym pw. św. Floriana z I poł. XIII w i zabytkowym klasztorem z unikatowym kapitularzem z I poł. XII w i refektarzem z XIII w. 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich powstało w 2007 r. w celu wspierania idei samorządu terytorialnego i obrony wspólnych interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego. Prowadzi ono działalność badawczą, szkoleniową, wydawniczą i popularyzatorską. Zabiega także o rozwój m.in. kultury i turystyki, w tym także na terenach rekreacyjnych swoich członków. Z tego m.in. powodu warto być jego członkiem, zwłaszcza że członkostwo, o które się ubiegamy (członek wspierający), nie wiąże się z uiszczaniem składek. Zyskamy za to prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zgromadzenia z głosem doradczym, zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań stowarzyszenia oraz regularnego otrzymywania informacji o działalności stowarzyszenia. 
Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia nas w poczet członków, należeć będzie do Zarządu Stowarzyszenia.