Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 28 listopada 2022 12:40

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o planowanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży czy rocznym programie współpracy województwa świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r., czemu przysłuchiwał się m.in. starosta Piotr Ambroszczyk. 

W obradach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wzięli również udział: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, prezydent Starachowic Marek Materek, wiceprezydent Elżbieta Gralec, a także radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice oraz Ochotniczych Hufców Pracy. 
Obrady zaczęły się od zaprzysiężenia nowej młodzieżowej radnej Aleksandry Ochockiej, rekomendowanej przez Młodzieżową Radę Miejską w Kunowie. Młodzi samorządowcy wysłuchali informacji na temat działalności Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, przedstawionej przez jej przewodniczącą Olgę Cukierską i Kamila Stanosa - opiekuna MRM. Zapoznali się również z działaniami dedykowanymi młodzieży, jakie zostały zaplanowane na przyszły rok przez samorząd wojewódzki. 
Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zawarł umowę o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Starachowice przy honorowym udziale przewodniczącego Andrzeja Prusia i prezydenta Marka Materka.
Przedstawił też swoje stanowisko w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023r. Młodzi podkreślali konieczność zwrócenia większej uwagi na ich potrzeby oraz aktywność, podejmowaną w organizacjach młodzieżowych. Przedstawili też szereg poprawek do projektu uchwały.
- Bardzo się cieszę z waszej aktywności. Za kilka lat to właśnie wy zaczniecie przejmować stery w samorządach, instytucjach państwowych czy biznesie, realnie wpływając na losy naszego kraju – mówił starosta Piotr Ambroszczyk. – Dobrze reprezentujcie swoje miasta i powiaty. Udzielajcie się mocno w swoich środowiskach – mówił starosta, nie wykluczając powstania w niedługim czasie Młodzieżowej Rady Powiatu lub innej formy współpracy młodzieży z gmin w naszym powiecie. 
- Chciałbym zaaktywizować młodzież. Warto dać jej szansę – mówił starosta. Wspomniał też o działaniach, związanych z rozwojem wolontariatu i o nowych inicjatywach, jak nauka łucznictwa, która będzie prowadzona w powiatowych placówkach.
Po zakończeniu obrad młodzieżowi radni zwiedzili Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Fotorelacja