Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 17 października 2022 10:09

W piątek, 14. października br., Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk odebrał w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego symboliczny czek na 100 mln zł. Powiat Starachowicki, Miasto Starachowice i Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” wspólnie aplikowały o środki w ramach V Edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. 

 W złożonym wniosku aplikowano o następujące inwestycje: budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Starachowicach Zachodnich wraz z węzłem dojazdowym w ciągu ul. Radomskiej, zbiorniki do retencji wód opadowych w Starachowicach Zachodnich oraz parking dla mieszkańców Starachowic na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
W imieniu w/w trzech podmiotów inwestycje będzie realizował Powiat Starachowicki. Do końca października br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie w/w prac, do końca bieżącego roku – wyłonienie wykonawcy, pierwsze prace realizacyjne przewidziane są na wiosnę 2023 r, a ich zakończenie powinno nastąpić wiosną 2025 r. 
Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk serdecznie dziękuje Panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu, Parlamentarzystom – Posłom na Sejm RP Pani Agacie Wojtyszek i Panu Krzysztofowi Lipcowi, Prezydentowi Miasta Starachowice Markowi Materkowi, Prezesowi SSE Starachowice Panu Marcinowi Perzowi i wszystkim, którzy skutecznie przyczynili się do pozyskania tych środków.