Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 23 września 2022 14:55

28 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej. Będzie ono także transmitowane na stronie: esesja.tv.

Porządek obrad XLIV sesji

Rady Powiatu w Starachowicach 

w dniu 28 września 2022


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Rogowskiego 14 w Starachowicach,
b) określenia zasad dokonywania zakupu i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
c) zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2022 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029,
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2022r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.
6. Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2023.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
10. Zakończenie obrad.