Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 22 września 2022 15:47

Spółka PEREKO obejmie patronatem uczniów Technikum nr 2 w Starachowicach kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 22 września br. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie.

Analiza programów nauczania, pod kątem wprowadzenia dodatkowych treści, wynikających ze specyfiki firmy, przyjmowanie uczniów na praktyki zawodowe, organizowanie dodatkowych praktyk i staży w okresie wakacji, organizowanie wycieczek zawodowych, staży dla nauczycieli, umożliwienie zatrudnienia dla najlepszych czy wsparcie materialne i rzeczowe w zakresie doposażenia bazy szkoły – to główne profity dla uczniów i szkoły wynikające z porozumienia, jakie zostało zawarte pomiędzy Powiatem Starachowickim a spółką PEREKO. Firma obejmie swym patronatem młodzież kształcącą się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. A wszystko po to by jeszcze lepiej przygotować uczniów do startu na rynku pracy. 
Zdaniem starosty Piotra Ambroszczyka, podpisanie umowy znacząco wpłynie na jakość kształcenia przyszłych techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
- Młodzież będzie mogła zetknąć się z żywą materią – produkcją urządzeń grzewczych, a przy tym zaczerpnąć wiedzy i doświadczenia od pracowników, którzy zajmują się tym już od dwóch dekad. Jest to niezmiernie ważne, bo tylko tak możemy kształcić przyszłych pracowników, gotowych do rozpoczęcia pracy – uważa starosta. 
Korzyści widzi też firma. 
- Technologia grzewcza jest branżą, która rozwija się bardzo dynamicznie. Potrzeba nam nowych ludzi, nowych instalatorów, którzy będą w stanie przeprowadzić transformację źródeł ciepła. Cieszę się, że nasze szkoły odpowiadają na potrzeby rynku i że będziemy mogli w praktyce przećwiczyć pewne rozwiązania. Myślę, że tego typu współpraca będzie dla nas ciekawym wyzwaniem – mówi Piotr Chaja, prezes Zarządu PEREKO. 
- Staramy się kształcić jak najlepiej, ale nasze wyposażenie nie zawsze nadąża za nowoczesną technologią. Dzięki temu porozumieniu, młodzież będzie miała z nią styczność na żywo i to w firmie, która z tą nowoczesną technologią mierzy się na światowym poziomie – uważa Grażyna Małecka, dyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach. – To dla nas wyróżnienie, że kolejna starachowicka firma chce z nami współpracować – dodaje dyrektor 
W przypadku tej szkoły to już czwarta tego rodzaju umowa. W 2016 r. firma Odlewnie Polskie S.A. objęła swym patronatem uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik. W kolejnym roku Silvan Logistics Sp. z o.o. SKA roztoczył pieczę nad przyszłymi technikami spedytorami, a w roku 2018 r. podobną umowę podpisała spółka Cerrad, która objęła patronatem młodzież kształcącą się w zawodzie technik elektryk i technik automatyk. 
Firmy, jak zapewnia Grażyna Małecka, dyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach, wspierają mocno bazę dydaktyczną szkoły. 
Z technikum na Maja współpracują także uczelnie wyższe, czego dowodzi porozumienie z Politechniką Świętokrzyską w sprawie patronatu naukowego i list intencyjny o współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. 

Podpisanie porozumienia