Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 12 maja 2022 09:30

10 czerwca br. na terenie Archeoparku Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach odbędą się XVI Warsztaty Archeologiczne Żelazne Korzenie, pod hasłem „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”. Impreza organizowana jest przez Powiat Starachowicki we współpracy ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Przemysłowego i Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Zapraszamy serdecznie!

Przedsięwzięcie skierowane jest głównie do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, choć w poprzednich edycjach brały też udział dzieci w wieku przedszkolnym, klasy zerowe, a nawet  studenci. Podstawowym celem pokazu jest przedstawienie warunków życia ludności zamieszkującej dolinę rzeki Kamiennej w starożytnej osadzie z okresu rzymskiego, z wyeksponowaniem roli niektórych kluczowych rzemiosł, takich jak garncarstwo, kowalstwo, złotnictwo oraz hutnictwo żelaza i metali kolorowych. Prezentowane są również oddziaływania Rzymu na życie ludów zamieszkujących Europę barbarzyńską. Wbrew pozorom kontakty między tymi dwoma światami były częste i posiadały bardzo różnorodny charakter. Obecność rzymskiej legacji jest kolejną „odsłoną” - tym razem prezentującą podobieństwa i różnice dwu światów istniejących niegdyś obok siebie.

Zajęcia odbywają się w sesjach:  przedpołudniowej (w godzinach: 10.00.−12.00) i popołudniowej (12.30.−15.30). W tym roku zostały zaplanowane na 10 czerwca.

Cena biletu wstępu wynosi: 10,00 zł.

Rezerwację prowadzi Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach i odbywa się ona telefonicznie /tel. 41 275 40 83 lub 783 730 094/.

Spotkanie z „Żelaznymi Korzeniami” dla grup chętnych obejmuje także zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach pod opieką pracowników merytorycznych muzeum.

Zachęcamy do skorzystania!

Więcej na temat warsztatów: 

Poniżej przypominamy film „Żelazna Dolina”, powstały w maju 2020 roku, staraniem Powiatów: Starachowickiego i Ostrowieckiego, autorstwa Andrzeja Przychodniego, Krzysztofa Pęczalskiego i Krzysztofa Dziewięckiego. Materiał został zrealizowany dzięki współpracy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.