Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 29 kwietnia 2022 15:30

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzymał blisko 3 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dzięki rządowemu wsparciu zmodernizowana zostanie sala porodowa i przeprowadzony zostanie remont Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w związku z COVID-19. Środki mają zostać wydatkowane do końca 2022 roku. Stosowna umowa została już podpisana
w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przez pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych Jacka Walkowskiego i Wojewodę Zbigniewa Koniusza.

Pierwsze zadanie dotyczące modernizacji Sali Porodowej w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym obejmuje podzielenie istniejącej Sali Porodowej na dwie odrębne sale oraz wydzielenie dla nich wspólnego węzła sanitarnego. Planowana wartość kosztorysowa prac wynosi 1 031 878 zł. i zostanie w całości pokryta z tzw. „funduszu covidowego”.

Z kolei planowany remont Oddziału Chirurgicznego Ogólnego zlokalizowanego na III piętrze w budynku A Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zakłada utworzenie Sali intensywnego nadzoru na 5 łóżek wraz z wykonaniem niezbędnych prac  architektonicznych oraz instalacji tj.: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i  ciepłej wody, klimatyzacji
i wentylacji oraz gazów medycznych. Ponad to zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również m.in.:

  • utworzenie poczekalni dla pacjentów,
  • utworzenie 3 łazienek dla pacjentów i remont 9 istniejących,
  • wykonanie remontu punktu pielęgniarskiego,
  • wykonanie klimatyzacji w 10 pomieszczeniach,
  • pomalowanie wszystkich pomieszczeń oddziału.

Planowana wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 800 000 zł. i w 100% zostanie pokryta ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niebawem zostaną ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyżej wymienionych zakresach.