Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 17 lutego 2022 13:56

30 mln zł na budowę wiaduktu i ponad 1, 1 mln zł na remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowalów - Mirzec-Poddąbrowa trafi do Powiatu Starachowickiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prezes Rady Ministrów zatwierdził już listy projektów, które otrzymają rządowe wsparcie. Na liście rezerwowej znalazło się jeszcze jedno zadanie powiatu - II etap przebudowy drogi powiatowej nr 0613T - ul. Szkolna w Adamowie. 

Na opublikowanych listach zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok, znalazły się dwie inwestycje, zgłoszone przez Powiat Starachowicki: 

  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach, wartość zadania określona na 55mln zł, z dofinansowaniem w wysokości 30 mln co stanowi 55% wartości zadania.
  • Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowalów - Mirzec-Poddąbrowa o wartości 1,6 mln zł, z dofinansowaniem w wysokości 1,12 zł co stanowi 70% wartości zadania. 

Dodatkowo, na liście rezerwowej znalazło się jeszcze jedno zadanie - przebudowa drogi powiatowej nr 0613T - ul. Szkolna w Adamowie  - Etap II.
Przypomnijmy, że w ramach naboru Powiat Starachowicki złożył łącznie 9 wniosków  dot. inwestycji na drogach powiatowych Powiatu na kwotę  łączną ponad 70 mln zł.
Dzięki bardzo dobrze przygotowanemu wnioskowi na rozbudowę drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową udało się pozyskać rekordowo wysokie dofinansowanie w wysokości 30 mln zł. Jest to największe dofinansowanie dla jednej inwestycji, pozyskane przez samorząd z terenu województwa świętokrzyskiego w ciągu 4- letniej historii funkcjonowania programu Funduszu Dróg Samorządowych. 
Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma się rozpocząć w 2022r. i zakończyć w 2024.