Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 17 lutego 2022 08:07

Plakat WŚIW w sprawie szczepień przeciwko wściekliźnie Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o zagrożeniu wystąpienia wścieklizny w województwie świętokrzyskiem, apelując do właścicieli o regularne szczepienia psów i kotów.

Zagrożenie wywołane jest głównie niekorzystną sytuacją epizootyczną w województwie mazowieckim. Tylko w tym roku na terenie Mazowieckiego odnotowano 11 przypadków wścieklizny w mieście Warszawa, powiecie wołomińskim, mińskim, szydłowieckim i radomskim. Szczególnie niebezpieczne wydaje się  wystąpienie choroby w powiecie radomskim i szydłowieckim, które graniczą bezpośrednio z województwem świętokrzyskim. Stąd apel Świetokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o regularne szczepienie kotów i psów.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Obowiązek doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia. Szczepienia muszą być powtarzane rokrocznie.

Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii.
Regularne szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie są bardzo skutecznym sposobem zapobiegania wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się wścieklizny.

Wszystkie przypadki pogryzień lub podejrzeń wścieklizny zarówno u zwierząt domowych jak i u dzikich, należy zgłaszać do Powiatowych Lekarzy Weterynarii lub lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Szczególnie niepokojące powinny być anormalne zachowania lub objawy u zwierząt jak: zanik naturalnej obawy dzikich zwierząt przed człowiekiem, nieprowokowana agresja zwierząt domowych wobec właścicieli, nadmierna pobudliwość, spaczone łaknienie czy drgawki.