Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 16 lutego 2022 14:42

Dyrekcja szpitala w Starachowicach dokłada wszelkich starań, aby możliwie w najszybszym czasie doprowadzić do wypłaty dodatku covidowego dla pracowników niemedycznych, w tym z firm zewnętrznych kooperujących ze szpitalem.

Faktem jest, że informacja o łącznej kwocie niezbędnej do wypłacenia jednorazowych dodatkowych świadczeń pieniężnych wszystkim uprawnionym osobom przekazana została ŚOW NFZ po upływie wyznaczonego terminu, tj. 3 stycznia 2022r.

Zgodnie z komunikatem ŚOW NFZ z 13 grudnia 2021 r. należało to zrobić do 15 grudnia 2021, z czego PZOZ się nie wywiązał. Tłumaczył to problemami z dopełnieniem formalności związanych z potwierdzeniem uprawnień do wypłaty tego świadczenia zarówno wśród swoich pracowników, jak pracowników firm zewnętrznych.

Do wykazu uprawnionych osób należało bowiem dołączyć szereg oświadczeń związanych z ich zgodą na przetwarzanie danych osobowych, jak również koniecznością potwierdzenia faktu wykonywania przez nie czynności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami zakażonymi wirusem SARS – CoV – 2 i ustalenia dni w których ta praca była świadczona.

Z uwagi na okres przedświąteczny i wzmożone wykorzystywanie urlopów przez pracowników, w tym również osoby uprawnione do złożenia takich oświadczeń, skompletowanie tych dokumentów było mocno utrudnione.

Nie zmienia to jednak faktu, że informacja powinna zostać przesłana w terminie. Trudno oczekiwać jednak by to Zarząd Powiatu odpowiadał za terminowe wysyłanie dokumentów przez poszczególne jednostki. Leży to w kompetencji dyrekcji. W tym konkretnym przypadku, dyrekcji szpitala.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w grudniu 2021 r. szpitalem kierował jeszcze poprzedni dyrektor i to od niego należałoby oczekiwać wyjaśnień w tej sprawie.

4 stycznia br. starosta Piotr Ambroszczyk odbył spotkanie z pracownikami firmy Impel w sprawie możliwości pobierania przez nich tzw. „dodatku covidowego” i polecił nowej dyrekcji szpitala zajęcie się tym tematem.

Nowa dyrekcja stara się rozwiązać problem we współpracy z Zarządem Powiatu. Stąd pisma do NFZ i Ministra Zdrowia z prośbą o zmianę polecenia regulującego zasady przekazywania jednorazowego świadczenia dodatkowego należnego za okres od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 r.

Dziękujemy pani poseł za podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu. Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami, nastąpi to szybko.

Zarząd Powiatu poleci dyrekcji szpitala ponowną weryfikację list osób uprawnionych do wypłaty świadczenia.