Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 17 grudnia 2021 13:19

16 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Głównym tematem rozmów była zmiana planu finansowego szpitala na 2021 w zakresie inwestycji w związku

m.in. z pilną potrzebą rozbudowy istniejącej instalacji tlenowej. 

Ze względu na duże zużycie tlenu w szpitalu, które wynosi obecnie ponad 4 tys. kg na dobę, istnieje konieczność zaopatrzenia placówki w alternatywną instalację tlenową, tak aby w razie awarii nie miała ona problemów z podaniem pacjentom tlenu. Temat omówił dyrektor Grzegorz Kaleta. Koszt rozbudowy sieci to blisko 500 tys. zł. Rada Społeczna uznała inwestycję za priorytetową. Niebawem ogłoszone zostanie postępowanie. Starosta Piotr Ambroszczyk zapoznał Radę z działaniami podjętymi przez Zarząd Powiatu w sprawie polepszenia dostępu do usług medycznych w naszym powiecie. Kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na styczeń 2022 r.