-1°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1027 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
3 °C 3 °C 4 °C 5 °C 6 °C
-2 °C -1 °C -1 °C 0 °C 1 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 23 listopada 2021 14:05

Grafika_ sesja Rady Powiatu 25 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej. 

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Starachowicach

w dniu 25 listopada 2021 r.

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021 – 2029,
 3. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach,
 4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Starachowickiego,
 5. w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Starachowice w zakresie uruchomienia i prowadzenia mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 6. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 r.,
 7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Starachowice z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brody z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 9. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mirzec z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 10. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pawłów z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 11. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

 1. Informacja dotycząca działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach na terenie Powiatu Starachowickiego.
 2. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022”.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 5. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
 6. Zakończenie obrad.