Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 19 października 2021 14:50

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) publikujemy uproszczone oferty na realizacje zadań publicznych, złożone przez organizacje pozarządowe: Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w

Kielcach i Senshi Starachowicki Klub Karate Kyokushin.